Norwegian-English translation of velge ut

Translation of the word velge ut from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velge ut in English

velge ut
valgverb choose, select, pick, pick out, single out
  informasjonverb cull, select, sort out, pick out
Anagrams of velge ut
Examples with translation
Hvem skal jeg velge?
Hjelp meg å velge et slips som passer til denne dressen.
Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
Du kan velge hvilken bok som helst.
Du kan velge hvilken bok du ønsker.
Enhver som en gang har utropt volden til sin metode, er uvergelig nødt til å velge løgnen til sitt prinsipp.
Jeg skal kjøpe en båt snart. Hvilken forsikring bør jeg velge?
Similar words

 
 

More examples
1.Det er slik at en viss margin må skolene ha for å kunne velge ut de beste kandidatene når elevene til befalsskolene skal tas opp.
2.Jeg synes det er fabelaktig av De Aderton at de greier å velge ut såkalte" ukjente diktere" til Nobelprisen, for sannheten er jo bare den at de skriver på litt mindre utbredte sprog enn engelsk, fransk og tysk, sier Michael Konupek til Aftenposten.
3.Må vi svare på alle spørsmålene i oppgave åtte, eller kan vi velge ut noen ? spør førsteklassingene idet det ringer ut.
4.På bakgrunn av den søkermasse vi får inn, vil vi velge ut de aktuelle forsøksområdene.
5.Selv ville vi være i tvil om hvem vi skulle sette innsatsen på, men dersom vi ble tvunget til å velge ut beste amerikanske pike i OL, tror vi vesle Julianne McNamara har vel så stor chanse som MaryLou.
6.Som det eneste gjenværende eksemplar av den gamle treby, burde Løkke Restaurant bli stående, understreker Thomas Willoch - en av dem som har vært med på å velge ut prisvinneren.
7.Å velge ut hva som skulle med i boken av alt Hanna fortalte, var nesten et sjeleslit.
8.Blant de flere hundre søkerne skal hun velge ut ca. 150 fra Amerika og ca. 15 fra Canada.
9.De statsansattes organisasjoner har ellers vært dyktige til å velge ut streikegrupper, slik at liv og helse ikke settes i fare.
10.Den lokale viltnevnden, underlagt Miljøverndepartementet, mener seg best egnet til å velge ut jegere.
11.Det er ikke meningen å ta de enkelte avisers fulle opplag, men derimot velge ut interessante nedslagsfelt som kan tjene norske interesser.
12.Det er oppgaven å velge ut hvem som skal dø.
13.Det gjelder å sette seg inn i hva disse typene går ut på og så velge ut fra eget behov, erfaring, dyktighet, teknikk og kroppsvekt.
14.Det skulle ikke være et utslag av programerklæringen om å velge ut kjønnsnøytrale emner ?
15.Digitalteknikken gjør det også mulig å velge ut kartutsnitt, og den målestokk kartet skal tegnes ut i.
16.EFKommisjonen vil i samarbeide med eksterne organer velge ut de prosjekter som skal støttes, uansett om de er foreslått av forskningssentre eller bedrifter.
17.Et av kriteriene for å velge ut de 49 ulykkene som ble analysert, var at føreren var under 28 år.
18.Forskerne arbeider videre med å velge ut de frøplantene som kombinerer de fine egenskapene med god overvintringsevne, god bærkvalitet med hensyn til farve, smak, osv., og gode dyrkingsegenskaper.
19.Han har lagt vekten på figurative tendenser i de nordiske land, og han presiserer fornuftig nok problemet ved å velge ut, selv med denne begrensningen.
20.Han har selv dyrket frem denne første rosen, i den forhåpentlig fremtidige rosesamling i parken, og skal også være med på å velge ut de andre som følger efter.
21.Hensikten med å velge ut disse 10 forfatterne er å vise noe av bredden og mangfoldet i norsk litteratur, forteller redaktøren, Jostein Soland, i forordet.
22.Herman Hebler skal være med i juryen, som skal velge ut 500 bilder fra 50 land !
23.Hun er Sommer skolens nøkkelperson på den amerikanske siden av havet - med to funksjoner : å gjøre den internasjonale sommerskolen i Oslo kjent i USA og Canada - og å velge ut amerikanske og kanadiske kandidater til skolen.
24.Hver søndag inviterer programlederne en ny gjest som får til oppgave å velge ut popvideoer.
25.Idag er nye eiendommer og boliger kommet til, men for et trenet øye er det ikke vanskelig å velge ut et avsidesliggende protestantisk mål.
26.Ifølge ham selv har han nå også latt gro plukknegler, slik at han kan velge ut enkelte strenger hvorpå han ønsker på spille.
27.Ingen lett jobb å velge ut bilder til utstillingen.
28.Jeanne Moreau sa hun skulle tilbake en dag det var mer stille og se kolleksjonen om igjen, og velge ut det hun hadde lyst på.
29.Men når en Jury skal ta fatt på ca. 250 innkomne bøker for å velge ut" de beste", har nok også juryen lett for å feste seg ved de illustrerte bøkene.
30.Men undersøkelser viser at når den japanske regjering har forsøkt å velge ut på forhånd de produksjonsområder som landets industri skulle satse på, da har man regelmessig bommet.
Your last searches