Norwegian-English translation of velkledt

Translation of the word velkledt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velkledt in English

velkledt
allmenn? velkledt
Synonyms for velkledt
Similar words

 
 

More examples
1.Nei, vi tar en pirattaxi vi også, sier en ung, velkledt mann i køen til sine to kamerater, også de lei av ørkesløs venting på drosjer som aldri kommer.
2.Foran en tausperring sto et snes fotografer oppstilt, og efterat Arne Treholt - velkledt og tildels smilende - ble ført inn i tiltalteboksen fikk fotografene ti minutter til rådighet til å fyre løs en veritabel blitzkrig mot den enslige tiltalte, som var eskortert av fire politifolk.
Your last searches