Norwegian-English translation of velvilje

Translation of the word velvilje from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velvilje in English

velvilje
oppførselnoun benevolence
Synonyms for velvilje
Similar words

 
 

More examples
1.At Veritas har sluppet til på det nye Science Parkområdet og med velvilje fra Singapores myndigheter har etablert et teknologisenter som er enestående i Det fjerne østen, er en besegling av den avtale Norge og Singapore inngikk i 1982 om utvikling av det industrielle og teknologiske samarbeidet.
2.Begge parter nærmer seg idretten, men verbal velvilje er ikke noe nytt.
3.De uttrykker alle velvilje, men påpeker at det er så mange hensyn å ta.
4.Denne allsidige hjelpen som vi atter er istand til å gi, skyldes en enestående velvilje og støtte fra mange glade givere, som vi derved står i stor takknemlighetsgjeld til, sies det fra Frelsesarmeens ledelse.
5.Det er sjelden å møte slik velvilje.
6.Det er viktig å gi barna slike verdier med på veien inn i vårt moderne samfunn, mener Yngve Ege, bydelsutvalgets formann, som håper på velvilje i kommunen for ideen.
7.Det har ikke manglet på velvilje hos politikerne, men det har skortet på bevilgningene, som Tellefsen uttrykker det.
8.Intervjuundersøkelsen skjer på frivillig basis og er stort sett blitt møtt med velvilje.
9.Jeg fikk overtatt tårnet som atelier takket være stor velvilje fra Risør kommune.
10.Jeg har ikke arbeidet i noe land hvor det har vært så lett å få kontakter offisielt, og jeg har også kunnet nyte godt av den velvilje det er overfor Canada i det norske folk.
11.Men klagene får dere rette til meg ! jeg står ansvarlig for arrangementene, men jeg har møtt stor velvilje, både fra næringslivet, den japanske ambassade og Universitetet i Oslo.
12.Men selv om ledelsen i oljeselskapene offisielt ser med velvilje på det vi gjør, så tror jeg nok de helst hadde sett at vi ikke hadde gått videre med saken.
13.Og fremfør vår store takk til Kongen for den gunst og velvilje han viste oss ved å vende tilbake til fredsprisutdelingen efter bombetruselavbruddet.
14.Skal man vise spesiell forståelse og velvilje overfor programmer utenfor ens egen kultur ?
15.Takket være enestående velvilje fra familien fikk vi overta huset for en relativt rimelig penge.
16.Vi er glade for den velvilje vi har møtt når det nå er klart at vi ikke kan ha noen markering i det teater ungdommen har vært med på å utbedre.
17.Vi er gledelig overrasket over den velvilje vi har møtt på kommunalt hold hittil, tilføyer hun.
18.Vi har allerede møtt slik velvilje og interesse at Grand Prix er blitt et vendepunkt i vår karriere allerede før vi vet hvordan det går i finalen, sier Benedicte.
19.Vi har møtt velvilje fra de kommunale myndigheter siden Tandberg Data ble dannet på grunnlag av den gamle datadivisjonen i Tandbergboet for drøye fem år siden.
20.Vi har møtt velvilje fra de politiske myndigheter for å få opprettet petroleumsingeniørstudiet, og håper på den samme støtte til de videre fremstøt, sier han.
21.Aftenpostens medarbeider refererer fra rettssaken mot nynazisten KarlHeinz Hoffmann at Hoffmann sørget for å drepe en jødisk forlegger i 1980 for å sikre Hoffmanngruppen velvilje hos PLO, som det heter i anklagen.
22.All akkumlert velvilje ble i en eneste blåst feid vekk av programposten Enten enten, eller eller.
23.All velvilje er ennå ikke borte, men det begynner å gå på stumpene.
24.Alminnelig velvilje er ikke nok til å styre utviklingen.
25.Amnestys aksjonsleder, Audun Gjøstein Madsen, opplyste på en pressekonferanse i Oslo igår at organisasjonen har møtt så mye velvilje i den internasjonale artistverdenen at man nærmest har kunnet skumme fløten av musikere, skuespillere, sangere og andre kunstnere.
26.Avgjørende for å få Oslo til å bli et finanssentrum i nord, er imidlertid myndighetenes velvilje.
27.Bare godord og velvilje.
28.Byplankontoret og boligetaten har vist en utstrakt velvilje i arbeidet, noe etatene også ble berømmet for på møtet.
29.Både fra Torshovteatret og kjente artisters side er det uttrykt stor velvilje overfor oss, samtidig som vi har bedt deltagerne ta med seg venner, sier arbeidsleder Bjørn Melleby i det kommunale kontor for midlertidige sysselsettingstiltak for arbeidsledig ungdom til Aftenposten.
30.Både jeg og mange andre har lenge arbeidet for fredning av dette området som omfatter Sarabråten, Kroktjern og Puttjerna, men det er foreløbig ikke mye velvilje å få fra Skogvesenet, derimot vil de altså bygge vei inn i området.
Your last searches