Norwegian-English translation of vende seg mot

Translation of the word vende seg mot from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vende seg mot in English

vende seg mot
allmennverb object to, be against
  meningsforskjellverb turn against, become opposed to
Similar words

 
 

More examples
1.Da skulle samfunnets morderiske vaktbikkje vende seg mot sin herre og bli drept.
2.Det er Irans angrep mot den sivile skipsfart som nå har fått FN til å vende seg mot landet.
3.Efter å ha opparbeidet en felles frykt mot en felles fiende gjennom flere generasjoner, er frykten nå i ferd med å vende seg mot strategien og dens virkemiddel.
4.For forbund som er i ferd med å inngå avtaler, håper vi at de vil ta seg" anbefalingen" ad notam og f.eks. vende seg mot Vesta for å se hva som er å hente der før man inngår avtaler med andre, fortsetter Skaset.
5.Som kunstnere skulle noen av dem vende seg mot vår urbane, teknisknaturvidenskapelige sivilisasjons utfordringer til mennesket, og stenge døren til Telemark, Gudbrandsdalen og Nordmarka til den moder jord som er nordmenns trøst, åndelige næring og renselse - enn så lenge.
6.Så er det fortsatt sant at menneskene aldeles ikke, til noen tid, vil vende seg mot det gode og komme i forhold både til Vårherre og naboen ?
7.Til slutt, så snart han hadde forlatt scenen, ba arrangørene publikum om å vende seg mot TVkameraene bak i salen, slik at nasjonen kunne få se deres blussende og begeistrede ansikter.
8.Det vi har fått til på offshoresektoren har skapt respekt, og det er blitt lettere for norske bedrifter å vende seg mot Sverige.
9.Den må bringes i samsvar med tidens krav, vende seg mot vår verden, gi dagens mennesker med dagens problemer noe å leve på, og ikke slepe med seg fortiden.
10.Fem ganger i døgnet skal muslimen foreta en rituell renselse og derpå bre ut sitt bønneteppe og vende seg mot Mekka i bønn.
11.Men det synes som om det først er i slutten av juli at turistene virkelig begynner å vende seg mot fjellet.
12.Men ifølge tidsskriftet kan" disse fremskritt på boligsektoren på lang sikt komme til å vende seg mot samfunnet, eftersom det er vanskelig for en ensom hustru å holde sin mann borte fra utelivet.
13.Mye tyder på at interessen blant selvbyggerne nå er i ferd med å vende seg mot Nordby, fire kilometer utenfor Drammen på veien mot Svelvik, hvor kommunen vil legge ut 80 eneboligtomter.
Your last searches