Norwegian-English translation of verden

Translation of the word verden from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verden in English

verden
allmennnoun world
  skapelsenoun creation, universe, world
  jordnoun earth, globe, planet earth, world
Synonyms for verden
Derived terms of verden
Anagrams of verden
Examples with translation
Hva ville verden vært uten kvinner?
Han er ikke det minste interessert i hva som skjer i verden.
Ifølge Bibelen skapte Gud verden på seks dager.
Hun vil aldri i verden gifte seg med Satou.
Antall mennesker med diabetes øker over hele verden.
I min verden er alle sammen ponnier, som spiser regnbuer og bæsjer sommerfugler.
Burj Khalifa er i dag den høyeste skyskraperen i verden.
Esperanto snakkes i 120 land i verden.
Hvis du kunne bo hvor som helst i verden, hvor ville du ha bodd?
Romerne ville aldri hatt nok tid til å ta over verden hvis de måtte lære seg latin først.
Hvilken er den lengste elven i verden?
Darwin forandret verden.
Hva skulle jeg gjort dersom det ikke fantes te i verden?
Hvor mange land er det i verden?
Problemene som finnes i verden i dag kan ikke løses ved å bruke samme type tenkning som skapte dem.
Utdanning i denne verden skuffer meg.
Vi må samarbeide for å gjøre verden til et bedre sted.
Hvorfor i all verden vil du vite det?
Trass i alt, er verden fremdeles vakker.
Hva i all verden snakker du om?
Similar words

 
 

Wiki
Verden har flere betydninger: - Jorden - En del av jorden: - den første verden - den andre verden - den tredje verden - den gamle verden - den nye verden - Verdensaltet; det eksisterende: - universet - tilværelsen - virkelighet - Byen Verden (Tyskland).

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.A" da" er et nattstykke, en grusom verden.
3.Amerikansk verbalhumor på topp, et velberegnet og veltilpasset heseblesende tempo, et typegalleri av en annen verden...
4.Andrej Gromyko er en mann med få jevnbyrdige i den moderne verden.
5.Av den verden jeg kommer fra, av mystisisme, erotisisme, av Kabbala, den eldgamle mystiske jødiske boken.
6.Bedre å være best i verden enn å vinne et Bpreget OL".
7.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
8.Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
9.Charlie og sjokoladefabrikken" er nå kommet ut i Kina, og den har solgt over fem millioner eksemplarer i hele verden.
10.Chess" henter, som titelen antyder, sitt emne fra sjakkspillernes verden.
11.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
12.De gjorde verden større" heter Norges bidrag i en serie om nordiske oppdagelsesreisende.
13.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
14.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
15.Det er viktig i verden idag at Finlands nordiske tilhørighet trer mest mulig klart frem.
16.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
17.Dette er det største verden har sett !
18.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
19.Dette ville jeg ikke ha unnvært for noe i verden," var sistnevntes kommentar til sitt hopp.
20.Dyvi Stena" er en av de største rigger i sitt slag i verden.
21.Efter mitt syn står verden idag overfor en alarmerende internasjonal situasjon.
22.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
23.En av de fineste fiolinister verden har sett"," den fremste blant dagens utøvere"," fiolinistenes konge", er blant de karakteristikker kritikere har grepet til for å uttrykke sin begeistring over Perlmans virtuose og varme spill.
24.En finere kunstner enn Robert Levin får ikke solistene noe sted i verden".
25.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
26.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
27.Er det mulig at Gud har forkastet sine evige prinsipper, og tillatt en franskmann i Paris å overrekke verden en oppfinnelse av Djevelen ?", skrev en annonym i Lepziger Stadtanzeiger våren 1839.
28.Flyterroren øker i verden.
29.For vi må lære om og om igjen at verden bare blir ny gjennom våre handlinger, gjennom vår egen forvandling.
30.Foreldrene må selv avgjøre om de ønsker et slikt barn til verden.
Your last searches