Norwegian-English translation of verdensrike

Translation of the word verdensrike from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdensrike in English

verdensrike
allmenn? empire
Synonyms for verdensrike
Similar words

 
 

More examples
1.I det store romerske verdensrike måtte man komme frem til en felles praktisk ordning.
2.Jeg skal bygge et verdensrike på ti år ved hjelp av fremmede.
3.Jo, verdensrike.
4.Til å begynne med var det bare en liten militær vaktpost, men med Romas forvandling til midtpunktet i et verdensrike, forvandles også Ostia til å bli en av Romerrikets viktigste havner.
Your last searches