Norwegian-English translation of veterinær

Translation of the word veterinær from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

veterinær in English

veterinær
veterinærvitenskap - mannnoun veterinarian, veterinary surgeon [formal], veterinary, vet [informal]
  veterinærvitenskap - kvinnenoun veterinarian, veterinary surgeon [formal], veterinary, vet [informal]
  hest - mannnoun veterinarian, veterinary surgeon [formal], veterinary, vet [informal]
  hest - kvinnenoun veterinarian, veterinary surgeon [formal], veterinary, vet [informal]
Similar words

 
 

Wiki
Veterinær (lat. veterinus) eller cand.med.vet. (Candidatus/candidata (menn/kvinner) medicinæ veterinariæ) er en beskyttet tittel som kan benyttes av kandidater som har gjennomgått og bestått veterinærstudiet ved en offentlig godkjent læreinstans i veterinærmedisin og innehar en offentlig autorisasjon.

More examples
1.Det er mye og betyr at vi kan spare ca. en uke på veksten pr. måned, sier Roar Moe, som i begynnelsen av august tiltrådte ny stilling - et professorat i blomsterdyrking - ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole i København.
2.Det er rene vanvidd å holde liv i en slange når man ikke vet hvor farlig den er, sier veterinær Olav Hellesnes.
3.Efter uroppførelsen på Nordberg skal vi reise rundt i menighetene med musicalen for å spleise konfirmantene og ungdomsklubbene, sier sivilingeniør Andreas Rømming og veterinær Geir Erik Berge, som sammen med lærer Heidi Rømming har laget musicalen" Leve livet".
4.I tillegg synes det å være et større antall dyr som blir tatt hånd om og brakt ut av landet eller avlivet av den politimyndighet dyret er innbragt til, opplyser veterinær Erik Otto Dahlman på Statens Karantenestasjon for dyr.
5.Professoren er veterinær og henter sine eksempler fra dyrenes liv.
6.Som veterinær forstår jeg redselen for hundegalskap og andre sykdommer.
7.Bilen er godkjent av veterinær, og hundene vil kunne være i det rullende hundehus i inntil ett døgn.
8.Blir en borte lenger enn 6 uker, må en svensk eller finsk veterinær skrive ut en ny attest.
9.Den ble vel skremt av hennes protestgneldring.Aller mest gledelig var at newfoundlenderen, som umiddelbart ble kjørt til veterinær, og ble grundig undersøkt, hadde sluppet fra det hele med muskel og senestrekk, men var selvfølgelig også ganske forslått og også skremt.
10.Den første norske veterinær tok sin doktorgrad på fisk allerede for 60 år siden.
11.Der hersker dessuten en uventet ro og orden, mener veterinær Bakken, når det gjelder utforming av fjøsmiljøet.
12.Efter et vekttap på ca 400 kg ble elefanten Dinah i Københavns Zoologiske have kjørt på Veterinær høyskolen for å få fjernet en tann som vokste galt.
13.En av fire golden retrievere har sykdommen, og av 10 newfoundlandshunder har syv denne lidelsen, 28 pst. av rottweilerne og en av fem labradorretrievere, opplyser veterinær, dr.scient.
14.Fra nyttår øket takstene hos veterinær med ca. 5,9 prosent.
15.Først idag ble det tatt kontakt med veterinær.
16.Han avla sin eksamen ved Den Konglige Veterinær og Landbohøjskole, København i 1931 og var derefter assistent i anatomi ved høyskolen.
17.Han stiller seg lagelig til for hugg, veterinær dr. scient. Torbjørn Owren.
18.Helikopterpilot Mikael Djupsjø og veterinær Egil Øen foretar de nødvendige undersøkelser av elgen før radiosenderen festes til elgens hals.
19.Her får man gode råd i forbindelse med stell og pleie av en katt og efter tredve år som veterinær har Allcock et grundig kjennskap til hva katter liker og ikke liker.
20.Hofteleddsdysplasi er meget utbredt hos schäferhunder, sier veterinær Torbjørn Owren.
21.Høybråten, som er utdannet veterinær, fikk for flere år siden stillingen som byveterinær i Oslo, men efter å vært borte noen år fra" faget" må han nå sette seg inn i arbeidet i etaten og i den utvikling som har skjedd innen denne sektor.
22.Kalven ble bedøvet med en såkalt Daktaripil efter et velrettet skudd fra veterinær Egil Øen ved 20tiden.
23.Leder av prosjektet har vært veterinær Egil Øen ved Norges Veterinærhøgskole, som er vårt lands fremste ekspert på lignende problemer i tilknytning til jakt på storvilt.
24.Man tar til seg en søt liten kattunge, har den til barna er blitt lei den, så setter man den ganske enkelt ut fordi man ikke orker det eneste riktige, å få den avlivet på en human måte hos veterinær.
25.Men da jeg troppet opp, viste det seg at det hadde vært stor uenighet i styret om det overhodet kunne forsvares å ha en veterinær som foredragsholder.
26.Men det er klart at man kan bli kvitt både HD og andre sykdommer ved skikkelig avlsarbeide, sier veterinær Owren.
27.Småbrukeren søkte imidlertid ikke kontakt med veterinær for å få klarlagt den mystiske sykdommen.
28.Til hvalper og små hunder brukes cortisontabletter, som fåes kjøpt på resept fra veterinær.
29.Tre ganger kontrolleres de av veterinær, før de slippes fri.
30.Veterinær Trygve T. Poppe sa i forbindelse med visningen at norske fiskeoppdrettsanlegg stort sett har gått klar av alvorlige, smittsomme sykdommer.
Your last searches