Norwegian-English translation of vidt

Translation of the word vidt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vidt in English

vidt
bestemmelseother far
  fargenoun white
  vidstraktother extensively, widely, broadly
Synonyms for vidt
Derived terms of vidt
Examples with translation
Så vidt jeg vet har ikke romanen blitt oversatt til japansk.
Han unnslapp så vidt å bli påkjørt og drept av en bil.
Så vidt jeg vet, har han ikke vært involvert i svindelen.
Så vidt jeg vet, så var herr Smith en beskjeden mann.
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
2.Den omtalte Dragt bestaar av Benklæder, skaarne efter tyrkisk Mønster, over disse faller et kort Skjørt, heftet til et Bluseliv med vidt rynkede Ærmer.
3.Det nye regelverket slår fast at det er et vidt spelerom for bruk av dialekt i radio og fjernsyn.
4.Det var for så vidt på tide, for saken var i ferd med å ende i Stortinget.
5.Efter sitt mandat skal utvalget i tilknytning til inntektsoppgjørene legge frem det best mulige faktiske bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at man så vidt mulig unngår uenighet mellom partene om faktiske økonomiske forhold.
6.Industri" er jo et vidt begrep i våre dager.
7.Kultur" er en overbygning i betydningen et samlebegrep så vidt at man nesten ikke forbinder noen entydig mening med det.
8.Oversettelsen skal så vidt mulig være nøyaktig ; men den nøyaktighet som skal tilstrebes, er i første rekke en nøyaktig gjengivelse av tekstens mening og budskap.
9.Regjeringen har så vidt sees ikke hjemmel for bruk av militært personell eller materiell overfor norske borgere utenfor de spesielle situasjoner som omhandles i Grunnlovens regel om opprør og tollovens regel om militærhjelp.
10.vidt jeg kan se innebærer forslaget fra kredittforeningene at en økt andel av kredittilførselen til boliger skal gå gjennom kredittforetagendene og en mindre andel gjennom private banker med tilsvarende reduksjon av rammen for utlån fra bankene".
11.vidt jeg vet, finnes det ingen annen slik undersøkelse fra Norge.
12.vidt vi forstår er innskyterne å betrakte som bankenes fremste tapspost", lyder Dagbladets noe sarkastiske kommentar.
13.Aldri, så vidt jeg vet.
14.Danmark og Finland har så vidt begynt med denne type formidling.
15.De er jeger, så vidt jeg forstår ? sa Jørgensen efter ham.
16.Den største feilen ligger i frasparket så vidt jeg kan forstå.
17.Det er en vidt spredt irrasjonell frykt, som blir aggressivt utnyttet av motstanderne av kjernefysisk energi.
18.Det er ikke så mange av lagene vi har møtt før, men så vidt jeg husker spilte vi uavgjort mot Ullern før sesongstart, mens vi slo Snøgg 62 på treningsleir i Danmark.
19.Det er så vidt meg bekjent den strengeste straff ishockeyforbundets domsutvalg har idømt noen spiller.
20.Det finnes neppe et annet land i verden som kunne presentere en slik omfattende samling vidt forskjellige avistegnere.
21.Det kunne være ønskelig med forsøk med reklame, men så vidt jeg kan forstå vil det ikke bli gitt anledning til det, sier Hallgrim Berg (h).
22.Det står uttrykkelig i den internasjonale olympiske komites (CIO) charter at dopingdømte ikke skal kunne få delta i OL, men så vidt jeg har forstått, har NOK fått klarsignal for Jon Grunde Vegard efter å ha konferert med CIOs representant i Norge, Jan Staubo.
23.Egentlig skulle Tyrkia aldri vært medlem i det hele tatt, for samfunnsforholdene og tradisjonene der er så vidt forskjellig fra resten av VestEuropa at man neppe kan vente at de noen gang vil tilfredsstille våre vanlige krav til et demokrati.
24.Evnen til å artikulere det kreative element som finnes i alle - mer eller mindre og på vidt forskjellige måter.
25.Flyvene befant seg så vidt jeg forstår i god høyde over skydekket og med god sikt.
26.Helikopteret har ikke instrumenter som klart kan indikere så vidt lave hastigheter, sier han.
27.Hensikten med slike oppgaver må være at de er varierte, at de inneholder noe for mennesker med vidt forskjellige særinteresser, sport, historie, kultur, geografi...
28.Hvordan synes De at samarbeidet går mellom så vidt forskjellige nasjoner ?
29.I møtet mellom overlege Pontoppidan og Amalie Skram blir to vidt forskjellige livsoppfatninger konfrontert med hverandre, den rasjonelt tenkende og den intuitivt følende.
30.Ja, skyter en annen inn, og med tre og fire elever i klassen som ikke har norsk som morsmål, som kanskje bare så vidt forstår vårt sprog.
Your last searches