Norwegian-English translation of viet

Translation of the word viet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viet in English

viet
sivilstandadjective married
Derived terms of viet
Anagrams of viet
Examples with translation
Hun viet livet sitt til utdanning.
Han viet livet sitt til utdanning.
Han viet sitt liv for å forfølge en visjon om noe han ønsket å skape for seg selv og andre.
Similar words

 
 

More examples
1.Frem til jul er onsdagene viet mat og helse.
2.Kramer mot Kramer" og" Den franske løytnantens kvinne" vises ikveld, imorgen og lørdag," Sofies valg" settes opp søndag og mandag, mens tirsdag og onsdag er viet" Silkwood".
3.Strategi for suksess i tjenesteydende næringer" er viet et eget heldagsseminar, og det er også et eget seminar om hvordan man best kan forberede seg på TVreklame.
4.De andre fagene burde blitt viet samme oppmerksomhet, mente han.
5.De første årene er viet ekstra stor oppmerksomhet.
6.Det er mulig at vi tidligere har hatt overdrevne forestillinger om betydningen av å regulere fisket, mens naturens egne krumspring er viet for lite oppmerksomhet.
7.Enkle og ensomme mennesker som plutselig blir viet slik interesse, snakker gjerne fritt og uten hemninger.
8.Hele mitt liv har jeg viet partiet og revolusjonen.
9.Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU) har lagt stor vekt på hvordan klientene funksjonerer sosialt, men deres totale livssituasjon er generelt viet altfor liten oppmerksomhet.
10.Hun kom jo til Lovisenberg for å lære sykepleie, hvordan hadde det seg at hun viet sitt liv til kirkekunst ?
11.Jeg mottar denne høyt ansette prisen på vegne av min familie, på vegne av Det sydafrikanske kirkeråd, på vegne av alle i mitt fedreland, på vegne av alle dem som over alt i verden har viet seg til rettferdighetens, fredens og forsoningens sak, fremholdt Desmond Tutu i sin takketale efter mottagelsen av Nobels fredspris.
12.Jeg viet meg min hobby i 1971, og valget sto da mellom tre land med fornuftig utgivelsespolitikk og moderate priser.
13.Krig er ikke hva det engang var, og 110 sider i denne katalogen er viet noe så omfattende og komplisert som dataog elektronisk utstyr.
14.Men hvorfor er det ingen forskere som har viet all denne kontaktløsheten noen interesse ? spør direktør Andersen.
15.Norsk pelsdyrnæring har ikke vært viet den nødvendige oppmerksomhet de senere årene, og vi burde utnytte de store muligheter som foreligger, sier direktør Einar Storsul i Norges Pelsdyravlslag.
16.Programmene viet homofile har tiltatt i grovhet efter at Hans Bratterud i juni ble frifunnet i Oslo byrett for anklagene om brudd på straffeloven, skriver forbundets generalsekretær Karen Christine Friele blant annet.
17.Samfunnet har viet for liten oppmerksomhet til hvordan arbeidet skal tilpasses mennesket - ikke omvendt.
18.Selv om kjøpekortinnehaverne foreløbig ikke har viet tilbudet på drosjefronten den helt store oppmerksomhet, mener vi bestemt at kortsystemet som betalingsmiddel på drosjene er kommet for å bli, fremholder direktør Michael Olimb i firmaet BokredittKjøpekort A / S.
19.Ta ekteskapet som et sykkelritt på hjemmebane, sa presten da han viet May Ellen Hartting og Knut Knudsen i Asker kirke.
20.Tildelingen er en stor ære for Tutu, som har viet sitt liv til kampen for et mer rettferdig SydAfrika, sier talsmann for utenriksdepartementet i Washington, Alan Romberg.
21.126 gevirer - hvorav 73 elg, 7 hjort, 36 villrein og 10 rådyr ble viet stor oppmerksomhet av de besøkende under årets jaktog fiskedager.
22.24 timer i døgnet har vært viet til teatret siden gruppen første gang så dagens lys for syv måneder siden.
23.Aftenposten er vel ikke den av hovedstadsavisene som har viet mest oppmerksomhet til begivenhetene i det sydlige Afrika, og når avisen spanderer en leder på området, har det krav på en viss interesse.
24.Aftenpostens leder lørdag 7. april er i sin helhet viet et initiativ tatt av en gruppe forfattere og journalister for å skape en norsk interesseorganisasjon Informasjonsarbeidere for fred - fortrinnsvis tilknyttet våre fagorganisasjoner.
25.Analysen har vært en del av faget" Medieforskning", og undersøkelsen er blitt viet stor oppmerksomhet av prosjektleder i P2, Ola Johnsrud.
26.Anderson holdt torsdag foredrag på Engrosdagen 84, som i sin helhet var viet ledelse.
27.Andre grupper viet tiltaket liten eller ingen interesse.
28.Andre sider ved barns livssituasjon som barnearbeide, trygghet og utfoldelsesmuligheter er viet liten oppmerksomhet.
29.Anlegget er gått tapt, men skal gjenreises i Karasjok på et bygdetun viet samiske kulturminner.
30.Arbeidet for full sysselsetting ble viet bred plass i Willochs tale, og statsministeren fremholdt at en av de vanskeligste oppgavene her hjemme blir kampen mot arbeidsløsheten som Willoch sa gir grunn til dyp bekymring.
Your last searches