Norwegian-English translation of virkeliggjøre

Translation of the word virkeliggjøre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virkeliggjøre in English

virkeliggjøre
allmennverb realize
Synonyms for virkeliggjøre
More examples
1.En Arbeiderpartiregjering vil også ta initiativ til at de nordiske regjeringene lager en handlingsplan for å virkeliggjøre en atomvåpenfri sone i det nordiske området.
2.Fred nå" går inn for en deling av Israel for å virkeliggjøre palestinernes drøm om et hjemland og nasjonal selvbestemmelse.
3.Straks jeg har talt, vil jeg virkeliggjøre det...
4.Amerika er det land hvor vi alle kan virkeliggjøre vår drømmer, fremholdt Geraldine Ferraro i sin takketale for nominasjonen.
5.Den faktiske situasjonen er nå blitt at vi søker å virkeliggjøre planer som vi ikke har økonomiske forutsetninger for.
6.Dette er et meget spennende prosjekt som vi har drømt om å virkeliggjøre i flere år, sier Terje Strøm Olsen i Norsk Konsertdireksjon til Aftenposten.
7.Vi søker å virkeliggjøre forsvarsplaner som vi ikke har økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre.
8.Bonn forsøker" mer aktivt og energisk enn noengang før å virkeliggjøre sine planer om å undergrave den tyske arbeider og bondestat (dvs. DDR).
9.Da romanen kom i 1952, vakte den oppstuss i baseballkretser, den er da også en komisk omgang om sporten - pluss et slags bedrøvet resyme av alle de amerikanske litteraturhelter som drar mot vest for å virkeliggjøre sine drømmer, for å søke sin gral.
10.De anklagede slapp imidlertid til med opplesning av erklæringer som viste at de holder fast ved" kampen for å virkeliggjøre og utbre den sosiale revolusjon på alle fronter".
11.De skal ha til oppdrag å fremlegge konkrete prosjekter som det lønner seg å virkeliggjøre.
12.De som står i spissen for sykehusdriften, er avskåret fra alle effektive virkemidler av finansiell karakter for å virkeliggjøre planer som måtte strekke seg forbi nærmeste årsskifte.
13.Derimot, sa han, er man i USA i ferd med å virkeliggjøre Huxleys" Brave New World", og fjernsynet er amerikanernes" soma".
14.Dersom Arbeiderpartiet igjen kommer i regjeringsposisjon efter valget, forplikter partiet seg til å ta initiativ til å utarbeide en handlingsplan for å virkeliggjøre en atomvåpenfri sone i det nordiske området.
15.Dersom et slikt prosjekt lot seg virkeliggjøre, vil man kunne få testet den antagelse som stadig flere har gitt uttrykk for : en sterkere konsentrasjon om det ene av de to skriftsprog, vil kunne bidra til den nødvendige styrkelse av morsmålet, og gi ungdommen et bedre verktøy når man skal artikulere seg i andre skolefag.
16.Det er foreløbig ikke klart hvilke konkrete forslag de nevnte instanser vil komme med for å virkeliggjøre dette mål.
17.Det er godt mulig at NATOs konvensjonelle forsterkning kommer i tillegg til moderniseringen av atomvåpen, men det berører i tilfelle bare Storbritannia og USA (i mindre grad Frankrike), og USA er under enhver omstendighet villig til å påta seg store utlegg for å virkeliggjøre NATOs konvensjonelle forsterkning.
18.Det er penger til for å virkeliggjøre planene, som mangler.
19.Det er politisk vilje til å virkeliggjøre uttalte standpunkter det er tale om - hverken mer eller mindre !
20.Det koster mellom 400 000 og 640 000 kroner å virkeliggjøre Jaguardrømmen.
21.Diplomater i den marokkanske hovedstad Rabat tror den marokkanske hær må bemanne hele barrieren, med de uoverskuelige omkostninger dette innebærer, og dessuten utbygge den til grensene for den tidligere kolonien, for å virkeliggjøre sitt krav på hele VestSahara.
22.Filmen går så 16 år fremover i tiden, til 1939, hvor Hobbs forsøker et comeback som skal virkeliggjøre barndomsdrømmen.
23.For eksempel, å besøke en husstand i en" caravan" - oppleve hvordan de har valgt å gi avkall på så meget av vår vanlige vestlige komfort og boligstanddard, simpelthen for å kunne leve med i dette samfunnet, være med og prøve å virkeliggjøre den visjonen det er bygd på.
24.For noen blir drømmen en besettelse og de satser alt på å virkeliggjøre den.
25.For å virkeliggjøre dette har vi søkt hjelp hos bl.a. profesjonelle teaterfolk og tror bestemt at vi har skapt et spennende møte mellom to kunstarter med så mange felles aner.
26.Han gjorde opptakten til å virkeliggjøre" folkepartiet", et grunnlag de senere partiformenn Willoch, Erling Norvik og Jo Benkow trygt kunne bygge videre på.
27.Han har forsøkt å virkeliggjøre den.
28.Han har selv fått et overbevisende mandat, men han må ha Kongressen med seg for å kunne virkeliggjøre sin politikk.
29.Han takket også banker, og enkeltpersoner i stat og kommune som hadde sett betydningen av å få Militærhospitalet på fote igjen, og som hadde arbeidet hardt for å virkeliggjøre gjenreisningen.
30.Her var det virkelig full mobilisering for å virkeliggjøre guttedrømmen til de to ABBAguttene om å vise for all verden at de kan mer enn å skrive tre minutter og femten sekunder lange popplater.
Similar words

 
 

virkeliggjøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) virkeliggjørevirkeliggjørendevirkeliggjort
Indikative
1. Present
jegvirkeliggjør
duvirkeliggjør
hanvirkeliggjør
vivirkeliggjør
derevirkeliggjør
devirkeliggjør
8. Perfect
jeghar virkeliggjort
duhar virkeliggjort
hanhar virkeliggjort
vihar virkeliggjort
derehar virkeliggjort
dehar virkeliggjort
2. Imperfect
jegvirkeliggjorde
duvirkeliggjorde
hanvirkeliggjorde
vivirkeliggjorde
derevirkeliggjorde
devirkeliggjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde virkeliggjort
duhadde virkeliggjort
hanhadde virkeliggjort
vihadde virkeliggjort
derehadde virkeliggjort
dehadde virkeliggjort
4a. Future
jegvil/skal virkeliggjøre
duvil/skal virkeliggjøre
hanvil/skal virkeliggjøre
vivil/skal virkeliggjøre
derevil/skal virkeliggjøre
devil/skal virkeliggjøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha virkeliggjort
duvil/skal ha virkeliggjort
hanvil/skal ha virkeliggjort
vivil/skal ha virkeliggjort
derevil/skal ha virkeliggjort
devil/skal ha virkeliggjort
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle virkeliggjøre
duville/skulle virkeliggjøre
hanville/skulle virkeliggjøre
viville/skulle virkeliggjøre
dereville/skulle virkeliggjøre
deville/skulle virkeliggjøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha virkeliggjort
duville/skulle ha virkeliggjort
hanville/skulle ha virkeliggjort
viville/skulle ha virkeliggjort
dereville/skulle ha virkeliggjort
deville/skulle ha virkeliggjort
Imperative
Affirmative
duvirkeliggjør
viLa oss virkeliggjøre
derevirkeliggjør
Negative
duikke virkeliggjør! (virkeliggjør ikke)
dereikke virkeliggjør! (virkeliggjør ikke)
Your last searches