Norwegian-English translation of virkeliggjort

Translation of the word virkeliggjort from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virkeliggjort in English

virkeliggjort
allmenn? høyforræder
Synonyms for virkeliggjort
Similar words

 
 

More examples
1.Et viktig element som har gitt større realisme i Nordsatarbeidet, er TeleXprosjektet, som var et svensk initiativ, men som nå blir virkeliggjort som et samarbeidsprosjekt mellom Sverige, Norge og Finland.
2.De har virkeliggjort en av de store menneskelige drømmer, men først og fremst har de tatt lange skritt på veien mot det NASA gjerne betegner som en kommersialisering av romfarten og romforskningen.
3.Den drøm og de ambisjoner som fødtes i guttesinnet dengang, har Henrik Sundström langt på vei virkeliggjort denne sesongen.
4.Den ene om å få oppleve det fullkomne samfunn virkeliggjort gjennom materiens krefter her og nu ; den annen med den første kjærlighets bittersødme.
5.Det er for tidlig å si noe om når planene kan bli virkeliggjort og hva det hele vil koste.
6.Det er grunn til å tro at jo større grupper de økonomiske ønsker omfatter, jo mindre sannsynlig er det at ønskene vil bli virkeliggjort på grunn av den stramme økonomi.
7.Et viktig og lenge efterlengtet tilbud til diabetikere er dermed virkeliggjort, uten at noen lider ovelast.
8.Mange har store forhåpninger til at en vesentlig del av det som det fremdeles er teoretisk mulig å redusere vårt energiforbruk med, vil komme til å bli virkeliggjort.
9.Men initiativet er tatt og kan komme til å bli virkeliggjort i løpet av kort tid.
10.Og, apropos sparing, hele prosjektet tilbys virkeliggjort uten omkostninger for Oslo kommune.
11.Og noen valgte å fortsette karrieren, her kunne man få virkeliggjort den amerikanske drømmen om penger og suksess.
12.Om planene for Teatergaten blir virkeliggjort, vil trafikken forsvinne under jorden, og gaten bli forbeholdt fotgjengerne.
13.På forsommeren skal EFTAlandene holde et toppmøte i Visby på Gotland for å drøfte både sitt videre samarbeide efterat tollfriheten overfor EF er virkeliggjort, forholdet til EF og internasjonale økonomiske saker.
14.Siden har hun kjempet intenst med de forskjelligste regissører og finansieringsselskaper for å få virkeliggjort den nærmest håpløse oppgaven.
15.Tilstede var de fleste som har virkeliggjort kunstnerkarnevalet efter at tradisjonen ble avbrutt i 1932 for å bli gjenopptatt i fjor.
16.Hvordan trygger jeg best vår frihet slik at de positive oppgaver alle partier setter seg, kan bli virkeliggjort" ?
17.Det å vite er i stor grad en forutsetning for at de andre rettighetene skal bli virkeliggjort.
18.Noe er allerede blitt virkeliggjort.
19.Tilliten i folket og fellesskapet mellom Stortinget og Regjeringen, som ble virkeliggjort i Elverumsvedtaket, ga styrke til vårt parlamentariske styresett, selv når landet var okkupert og konge og regjering levde i eksil i London, sa stortingspresidenten, som påpekte at tilliten og fellesskapet vokste under krigsårene.
20.Tilliten i folket og fellesskapet mellom Stortinget og Regjeringen, som ble virkeliggjort i Elverumvedtaket, ga styrke til vårt parlamentariske styresett, selv når landet var okkupert og konge og regjering levde i eksil i London, sa stortingspresidenten.
21.Boblen var en begavet ingeniørs ide, en ide som dessverre vil mange si trengte en mann som Adolf Hitler for å bli virkeliggjort.
22.Bompenger kan rent ut sagt være den eneste mulighet for at et veiprosjekt kan bli virkeliggjort i overskuelig fremtid.
23.De vedtok et handlingsprogram som vil gjøre livet lettere og lysere for millioner av afrikanere hvis det blir virkeliggjort.
24.Demokratiet er aldri blitt fullt ut virkeliggjort.
25.Dernest må finansieringen ordnes, men dersom alt går i orden i folkevalgte organer, kan prosjektet bli virkeliggjort innen totre år.
26.Det kan rent ut sagt være eneste mulighet for at et veiprosjekt kan bli virkeliggjort i overskuelig fremtid.
27.Dette ble innsett og virkeliggjort av J. von Neumann rundt 1950.
28.Direktør Sverre Bolstad i Klosterrederiets NCL (Norwegian Caribbean Line), som også er formann i Velferdstjenestens idrettsutvalg og som har spilt en aktiv rolle med å få virkeliggjort velferdssentret, var godt fornøyd med resultatet.
29.Drømmen ble virkeliggjort efter at foreningen fikk 300 000 kroner fra Oslo kommune til" samiske kulturtiltak".
30.Eneveldet som så dagens lys i mange land på 1500og 1600tallet, kunne neppe vært virkeliggjort uten aktiv støtte fra det fremstormende borgerskapet.
Your last searches