Norwegian-English translation of virvel

Translation of the word virvel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

virvel in English

virvel
røyknoun swirl, eddy
  vindnoun eddy
  aktivitetnoun whirl
  vannnoun swirl, eddy
Derived terms of virvel
Anagrams of virvel
Similar words

 
 

Wiki
Virvel eller hvirvel kan vise til: - en ryggvirvel - en spiralform - en galakseform - en malstrøm - en virvelbevegelse - en roterende, ofte turbulent, bevegelse i fluider - en trommevirvel - en serie med trommeslag - Virvel (album) fra 1997 av Moys.

More examples
1.Det forteller noe interessant om Gunnar Randers at midt oppe i denne virvel av nasjonalt og internasjonalt arbeide for atomenergien slapp verdensrommet og astrofysikken aldri helt sitt tak på ham.
Your last searches