Norwegian-English translation of voksen

Translation of the word voksen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

voksen in English

voksen
personadjective mature, grown-up, adult, grown
  mannnoun adult, grown-up
  kvinnenoun adult, grown-up
Synonyms for voksen
Derived terms of voksen
Examples with translation
Når du er atten år gammel er du voksen i de Forente Stater.
Tenk på hva vi gjør med barna våre. Vi sier ikke til dem: "Noen mennesker tror at jorden er rund, og noen tror den er flat; når du blir voksen kan du, vis du vil, undersøke faktaene og gjøre opp din egen konklusjon." I stedet for dette sier vi: "Jorden er rund." Innen barna våre blir gamle nok til å undersøke faktaene har propagandaen vår lukket deres sinn...
Hva skal du bli når du blir voksen?
Similar words

 
 

Wiki
En voksen er en person som blir regnet som fullt utvokst og klar til å delta i samfunnet, for eksempel gjennom arbeidsliv, ekteskap, økonomisk ansvar og politisk deltagelse. I moderne tid vil dette gjerne si etter at man når myndighetsalderen (juridisk), i mer tradisjonelle samfunn gjerne fra man når puberteten (biologisk).

More examples
1.Det charmerende, lille uhyret," som Francois Mauriac kalte henne, virker hverken mer ansvarlig eller voksen enn dengang hun og hennes ytterst svingende omgangskrets ble selve symbolet på den unge, livstrette luksusgenerasjon.
2.Det finnes både en lengsel efter å bli voksen, og en lengsel efter fortsatt å være barn.
3.Fra barn til voksen" heter et av de prosjekter som det arbeides med på Institutt for folkeminnevidenskap på Blindern.
4.Nesten voksen" synes jeg nettopp har vist at unge mennesker er individualister med ulike oppfatninger om nesten alt, sier hun.
5.(Fylt 16 år regnes som voksen) Et såkalt femdagers kort, som gjelder fra mandag og ikke omfatter helligdager koster 350 for voksne og 270 for barn.
6.(NTBTT) En tusenlapp til hver voksen svenske fra lønnstagerfondene dersom det blir borgerlig valgseier i Sverige neste år.
7.Nesten voksen" har vært sendt i beste sendetid onsdag mellom Dagsrevyen og" Dynastiet", slik at også de voksne har fulgt serien.
8.18 i mars, er du voksen ?
9.Alle de adoptivforeldrene som ikke nøyer seg med å betale så lenge barna er" små og søte", men fortsetter til barnet i voksen alder har skaffet seg en yrkesutdannelse, fortjener en spesiell honnør, sier Borghild Bjørkås.
10.Da den andre katten kom hjem med en voksen hare som den hadde drept, fikk også den katten bjelle.
11.De aller fleste som ringte oss efter TVprogrammet" Nesten voksen" igår, var fornøyd med programmet.
12.Det er bare blitt tre LPer fra meg i voksen alder, sier Grethe.
13.Det er en oppveksthistorie om 17åringen som ikke bare drar mot havet sammen med sine foreldre, men også mot voksen tilstand, forklarer Glomm som mener at denne filmen faller pent inn i rekken av hans tidligere, med sitt oppbrudd i retning av drømmen.
14.Det er liten fare for at fritidsklubben på Røa blir nedlagt, slik blant annet lokalpressen har antydet, sier formannen i bydelsutvalget for Røa, Hovester og Voksen, Karl Arne Enqvist.
15.Det må være kjedelig å være voksen.
16.Efter" Kroppen" og" Nesten voksen" var det blant annet mange lærere som gjerne ville bruke programmene i skolen, sier TrondViggo Torgersen.
17.En barnebok blir gjennomsnittlig lånt ut tre ganger så ofte som en voksen bok, opplyste Newth.
18.Er man voksen nok til å starte et seksualliv, er man også voksen nok til å ta ansvar for sin egen kropp.
19.For ungdom skal dette være en veiledningsserie i det å bli voksen.
20.Foreldrene har selv bestemt at bare i 1. til 5. klasse ikke skal bevege seg utenfor skoleområdet uten ifølge med en voksen.
21.Forslaget til nye forskrifter for barnehavedrift fra 1. november 1984 betyr flere barn pr. voksen og mindre plass pr. barn.
22.Fra Torvgaten er det nemlig ikke fri sikt til Voksen, noe vi er avhengig av der hvor vi monterer radiolinjeantenner.
23.Fra da av var jeg nærmest voksen, fylt 12 år ser jeg klart og tydelig for meg hva som skjedde.
24.Førskolelæreren har en assistent ved siden av seg og ofte også en praktikant, slik at det da blir fem - seks barn pr. voksen.
25.Hit er alle velkomne, men jeg vil først og fremst satse på en voksen gruppe, og har derfor aldersgrense på 25 år.
26.Hvilke konkrete vanskeligheter har du hatt som voksen ?
27.Hvis ikke jeg som voksen gikk aktivt inn for å motarbeide dette, ville ikke barna mine hatt en chanse.
28.Ikaros falt til jorden da voksen han hadde festet vingene sine med, smeltet.
29.Jeg er for ung til det meste, men håper i det minste at en 16åring er voksen nok til å holde en skurefille i en fabrikk, er hennes lakoniske kommentar.
30.Jeg synes at dette møtet ga grunn til optimisme, sier sekretær og ansvarlig for" Aktivitetsgruppe Voksen" i støtteforeningen, Arne Stubrud.
Your last searches