Norwegian-English translation of vokter

Translation of the word vokter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vokter in English

vokter
sikkerhet - mannnoun keeper, guard, watcher
  sikkerhet - kvinnenoun keeper, guard, watcher
Derived terms of vokter
Anagrams of vokter
Examples with translation
Kristoffer Columbus kjempet en gang med Kerberos, dødsrikets trehodete vokter, med bare hatten sin.
Similar words

 
 

More examples
1.De europeiske sentralbanker vokter valutamarkedet og holder det relativt stabilt i Europa.
2.Det er gøyalt, selv om det kan bli litt ensomt en gang iblant å stå i mål for Grorud, sa Anne Mari Kristiansen, som til vanlig vokter pikelagets mål.
3.Verdens beste skole i sitt slag, slår fungerende rektor Mr. Beller fast, når vi efter flere fremstøt er kommet oss forbi den smilende dragen som vokter skolens første etasje.
4.Anekdotene er altså mange, og nå har Richard Roud, kritiker og direktør for New Yorkfestivalen, skrevet en fascinerende biografi om sin venn, dette irriterende menneske som Jean Cocteau kalte" dragen som vokter våre skatter".
5.Ansvarlig for kjøttkontroll og samtidig hygienens vokter overfor Oslos restaurantverden.
6.Arbeiderpartiet vil være en påpasselig vokter av nedrustningsinnstillingens intensjoner.
7.Bare seks oljeselskaper - tre store og tre mindre - selger bensin i Norge, og hvert selskap vokter nøye over sine markedsandeler.
8.Både Mjøndalens Tore Eriksen, som vokter målet på Ullernbanen tirsdag, og Drafns Per Waage, som får hjemmekamp på Marienlyst onsdag, var begge av den formening at Sverige var en langt vanskeligere motstander enn Sovjet.
9.DERFOR vokter våre myndigheter med spent oppmerksomhet den beslutningsprosess som for tiden foregår innenfor EF, og hvor særlig Forbundsrepublikken er en pådriver.
10.DET er kanskje ikke så underlig at selvbiografien er distansert, han vokter seg vel for å slippe oss for nær de ømmeste punktene.
11.DET er selsomme tanker om udødelighet han må ha næret denne keiseren når vi forestiller oss denne stille, men praktfulle hæren stående under jorden som vokter for hans jordiske rester og gravgods.
12.De enkelte republikker vokter så godt de kan om sine økonomiske ressurser, og fordelingen av de felles budsjettmidler er gjenstand for en stadig gjentatt dragkamp.
13.De sitter på sine utsiktsposter og vokter over innseilingen til Bodø og tar straks til vingene når fiskesjarkene passerer.
14.De vokter mine ord med ørnens blikk og forsett, og setter meg grundig på plass om mitt ærend er prettelig.
15.De ønsker ikke Reagans gjenvalg, men vokter seg også for klart og tydelig å favorisere den demokratiske utfordrer Walter Mondale.
16.Deltagerne vokter på hverandres minste bevegelse når det har dannet seg en tetklynge.
17.Det hele minner mest om et sykkelritt der løperne bare vokter på hverandre de første rundene for å skaffe seg det beste sporet i spurten.
18.Disse fire land vokter Hess i fellesskap - hver måned overtar en ny kommandant - og alle fire har diplomatiske forbindelser med VestTyskland.
19.Disse tre vokter derfor på hverandre samtidig som de årvåkent følger med i hva som hender med de som allerede er på markedet.
20.Du må inn i de karrige, nei, miserable,jordhyttene hvor kvinnene og de eldste holder hus og vokter det som måtte finnes av husdyr, fordi annenhver voksne mann er på grubearbeide i SydAfrika, i" republikken".
21.Flere sultne ulver ligger på lur og vokter på muligheter hos dem som Lenin så vakkert betegnende kalte" våre nyttige idioter" !
22.For det virker både påtatt og enfoldig at Norge - med en befolkning på knapt halvparten av Londons innbyggertall - skal opptre som vokter av verdensmoralen, ut fra norske kriterier.
23.Fru Justitia vokter forløbig bare over de lovregulerte forhold mellom ektefellene.
24.Geir Grung har inntrykk av at norsk ungdom i sin alminnelighet vokter seg for å komme i befatning med narkotika i utlandet.
25.Hadde han ikke selv gått løpet fra liberal borgerlig til kommunist, og tilbake til en frihetens vokter på sin egen, partiløse og menneskelige ytterpost ?
26.Her er det bare adgang for de personer som behandler og vokter ham, og de har ingen kontakt med det øvrige sykehuspersonale.
27.Her har vi den strenge fader med" klippeveggansikt" som vokter normene, så tilknappet at sønnen på sytten tvinges tilbake til barndommen.
28.Hun bærer frem en staselig kreasjon i turkisgrønt og manøvrerer den forsiktig over Thallaugs hode, vel vitende om at Karin Sæther vokter parykken med ørneblikk.
29.Høyres styrke som konstitusjonens vokter viste seg gang på gang.
30.I" Daily Mail", som vokter henne døgnet rundt og flytter henne med jevne mellomrom, har Zola stort sett bare uttalt seg om stoltheten over" britiske forfedre", om hvor glad hun er i å løpe, etc.
Your last searches