Norwegian-English translation of volde

Translation of the word volde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

volde in English

volde
katastrofeverb cause, start, bring about, bring on
  skadeverb cause, bring about
  verkverb inflict
  forårsakeverb bring about, cause, bring, create, give rise to, engender
Synonyms for volde
Derived terms of volde
More examples
1.Jeg tror dog ikke det skal volde for store problemer for meg, og jeg tror formen er for oppadgående.
2.Byrettsdommeren legger ikke skjul på at barnefordelingen ofte kan volde problemer, men mye er oppnådd hvis han klarer å få kontakt og tillit hos barnet - akkurat som hos foreldrene.
3.Bærums søppel kan volde kommunestyret stort bry til høsten.
4.Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette vilkåret kan volde problemer i praksis.
5.Det som i denne forbindelse kan volde retten noe hodebry, er at saksøkte ved sin prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Tor Erling Staff, opplyste at artikkelen i kommende nummer vil ha en helt annen utforming enn det opprinnelige manus som saksøkerne kjenner til.
6.Hva som fremfor alt synes å volde bekymring i Moskva og Kabul, er de nye og moderne våpen som en bedre utdannet gerilja nå åpenbart får.
7.Lagmannsretten har ikke tilkjent saksomkostninger, blant annet på bakgrunn av upresise bestemmelser som kan volde tvil, og at saken gjelder et prinsipielt viktig spørsmål som ikke er tilstrekkelig belyst gjennom rettspraksis.
8.Likevel kan utladninger av statisk elektrisitet volde store skader, irritasjon, heft og tidsspill for mange datamaskinbrukere.
9.Litteraturhistoriske nøtter og førkrigspolitikk så ut til å volde deltagerne størst problem i gårsdagens innledende runde, som ble arrangert på syv forskjellige Osloskoler.
10.Mannen er også dømt for grovt skadeverk og uforsiktig adferd som kunne volde fare for andres liv.
11.Men det ble konstatert at de tre spørsmålene berørte flere uklare rettighetsspørsmål der løsningen kunne volde tvil.
12.Problemet med å finne egnede lokaler vil nok volde de impliserte mer hodebry.
13.Produksjonen krever nøyaktighet, uten at det synes å volde Stenersens stab besvær.
14.Selv om domstolene skulle få økte ressurser, er forslaget neppe akseptabelt og vil trolig volde meget vanskelige problemer for Høyesterett, mener Dommerforeningen.
15.Slike stoffer kan volde skade både ved forurensning, brann og eksplosjoner, og alt dette var omfattet av konvensjonsutkastet.
16.Særlig finansieringsordningene ser ut til å volde hodebry.
17.Uansett flyhøyde må, ifølge lufttrafikkreglene," luftfartøy ikke manøvreres på en skjødesløs eller hensynsløs måte slik at det kan være fare for andres liv eller eiendom eller volde unødig ulempe, herunder støy".
18.Yrkestitler og institusjoner kan volde helt andre problemer i skjønnlitteratur enn faglitteratur.
19.Hvilke saker mener de kan volde så store styringsproblemer for en mindretallsregjering at Fremskrittspartiet kan bli bedt om å delta i en flertallsregjering ?
20.Alt finnes nemlig, så det skulle ikke volde særlig besvær å få det rette.
21.Arrangørene valgte i stedet å avvikle begge løpene denne helgen uten at deltagermengden syntes å volde problemer for alminnelige turgjengere i Skiforeningens rødmerkede markaløyper.
22.Både nøyaktig fordeling av eierandelene i SAS og hvilke som ble dømt til døden av Nürnbergdomstolen er vel spørsmål som kan volde hodebry for enhver.
23.De nordiske representantene vil neppe volde sikkerhetstjenesten særlige bekymringer.
24.Det kan volde problemer for ordfører Albert Nordengen og varaordfører Hans Svelland når kommende års investeringsbudsjett skal godkjennes.
25.Det kommer neppe til å volde ham særlige kvaler, for hans åndsevner strekker seg langt lenger enn til sjakkbrettet.
26.Du skal hoppe og danse, men dog ikke volde lempe eller på annen måte...
27.Efter hva Aftenposten forstår, ble det fra libysk hold også understreket at regjeringens bevilgning nærmest var en rutinesak og dette ikke ville volde problemer.
28.Et forslag som derimot kan komme til å volde problemer for den vestlige allianse, er dersom SovjetUnionen i fremtiden foreslår reduksjoner av egne våpenarsenaler kombinert med krav om stans i SDIprogrammet (stjernekrig).
29.Familien opplyser at det hadde vært isfritt i kilen da de la ut 1. juledag, og at de regnet med at den tynne isen som hadde lagt seg over natten, ikke ville volde problemer for den kraftige skøyta da de returnerte.
30.Flere med meg frykter at Sartzetakis kan volde Papandreou langt mer hodebry enn Karamanlis noengang gjorde.
Similar words

 
 

volde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) voldevoldendevoldt
Indikative
1. Present
jegvolder
duvolder
hanvolder
vivolder
derevolder
devolder
8. Perfect
jeghar voldt
duhar voldt
hanhar voldt
vihar voldt
derehar voldt
dehar voldt
2. Imperfect
jegvoldte
duvoldte
hanvoldte
vivoldte
derevoldte
devoldte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde voldt
duhadde voldt
hanhadde voldt
vihadde voldt
derehadde voldt
dehadde voldt
4a. Future
jegvil/skal volde
duvil/skal volde
hanvil/skal volde
vivil/skal volde
derevil/skal volde
devil/skal volde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha voldt
duvil/skal ha voldt
hanvil/skal ha voldt
vivil/skal ha voldt
derevil/skal ha voldt
devil/skal ha voldt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle volde
duville/skulle volde
hanville/skulle volde
viville/skulle volde
dereville/skulle volde
deville/skulle volde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha voldt
duville/skulle ha voldt
hanville/skulle ha voldt
viville/skulle ha voldt
dereville/skulle ha voldt
deville/skulle ha voldt
Imperative
Affirmative
duvold
viLa oss volde
derevold
Negative
duikke vold! (vold ikke)
dereikke vold! (vold ikke)
Your last searches