Norwegian-English translation of vone

Translation of the word vone from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vone in English

vone
allmennverb expect, hope
Anagrams of vone
More examples
1.La oss vone at våre folkevalde stortingsrepresentantar ikkje vil gå på tvers av samfunnsutviklinga i denne saka, at dei ikkje let seg dåre til å tru at dei gjer" jamstellingsprinsippet" og nynorsk mål og nynorskbrukarar ei teneste ved å la seg påverke av Mållaget.
Similar words

 
 

vone as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vonevonendevont
Indikative
1. Present
jegvoner
duvoner
hanvoner
vivoner
derevoner
devoner
8. Perfect
jeghar vont
duhar vont
hanhar vont
vihar vont
derehar vont
dehar vont
2. Imperfect
jegvonte
duvonte
hanvonte
vivonte
derevonte
devonte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vont
duhadde vont
hanhadde vont
vihadde vont
derehadde vont
dehadde vont
4a. Future
jegvil/skal vone
duvil/skal vone
hanvil/skal vone
vivil/skal vone
derevil/skal vone
devil/skal vone
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vont
duvil/skal ha vont
hanvil/skal ha vont
vivil/skal ha vont
derevil/skal ha vont
devil/skal ha vont
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vone
duville/skulle vone
hanville/skulle vone
viville/skulle vone
dereville/skulle vone
deville/skulle vone
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vont
duville/skulle ha vont
hanville/skulle ha vont
viville/skulle ha vont
dereville/skulle ha vont
deville/skulle ha vont
Imperative
Affirmative
duvon
viLa oss vone
derevon
Negative
duikke von! (von ikke)
dereikke von! (von ikke)
Your last searches