Norwegian-English translation of vorte

Translation of the word vorte from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vorte in English

vorte
medisinnoun wart, verruca
Synonyms for vorte
Derived terms of vorte
Anagrams of vorte
Similar words

 
 

Wiki
Vorter (verruca på latin) er en godartet liten utvekst i huden som vanligvis blir mellom 1 mm og 1 cm stor. Vorter skyldes en infeksjon i huden eller i slimhinnene som forårsaket av virus. Det finnes mange forskjellige virus som kan gi vorter, men de forskjellige virusene gir vorter på forskjellige steder på kroppen.

More examples
1.Ingen kan lenger rekna med å få så mykje å rutta med i alderdomen som dei tidligare har vorte stilte i utsikt", lyder det videre i skremselspropagandaen.
2.At det kvart einaste år kjem bøker som burde ha venta med å vorte utgitt, er opplagt, gjerne og bøker som ikkje burde ha kome ut.
3.Det er såleis ikkje til å undrast over at dette verket har vorte ein bibel for seinare generasjonar av norske og nordiske namnegranskarar.
4.Han hadde en vorte - den så ut som et rødt bær - på den spisse nesen, og jeg fikk det for meg at jeg måtte vekk.
5.I dette perspektiv er en vorte eller en kvise eller en kne på nesen noe godt tøv.
6.I mellomtida har det og vorte arbeidd vitskapleg med bustadnamna frå Østfold, og eit fleire tusen siders grunnmanuskript ligg ferdig.
7.Og ser han en øm vorte i en politikers nakke, da liksom smeller det i møtet mellom håndflaten og vorten.
8.Det vil føre til at Nordraaks plass flyttes inn mot det store UNIbygget i bakken, der den vil ligge som en vorte på siden av bygningen og fortsatt være ubrukelig, hevder Sunniva Gåsemyr, som likevel mener det er håp for hennes alternativ II.
9.Eg høyrer det du er vorte fråfallsmann - ?
10.Denne bruken av kuler og krut på begge sider av frontane, dersom ein skal bruke eit slikt uttrykk i ein geriljakrig, har ført til at transportårene inn i både Tigray og deler av Eritrea har vorte stengde i månader av frigjeringsrørslene.
11.Det kan godt dreie seg om en liten vorte eller en godartet vekst, kommenterte leger som ikke deltar i behandlingen.
12.Eg vonar, herr leiarskrivar, at dette vesle skrivet, som har vorte til ein sein kveld etter ein lang og hektisk dag, har letta noko samvetskvalene over kronene du gav i Afrikainnsamlinga før jul. Ikkje ver redd, dei vert rett brukte.
13.Etter at feiringa var over, har store deler av samfunnsmaskineriet vorte retta inn på nødhjelp og rehabilitering.
14.Mannen hadde også en vorte under høyre øye.
15.Planar og budsjett har vorte endra på og prosjekt har vorte utsette for å frigjere midler til nødhjelp og rehabilitering.
16.Som grunngjeving for denne nedprioriteringa av kulturfaga har det vorte vist til manglande etterspurnad, m.a. i skoleverket og i lærarutdanninga.
17.Særleg vanskeleg har situasjonen vorte i løpet av det siste året.
Your last searches