Norwegian-English translation of ynkes

Translation of the word ynkes from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ynkes in English

ynkes
allmennverb pity, feel sorry for, moan, complain, whine
Anagrams of ynkes
More examples
1.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
2.Vi beklager og vi ynkes, og protesterer kanskje.
Similar words

 
 

ynkes as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ynkesynkesendeynkes
Indikative
1. Present
jegynkes
duynkes
hanynkes
viynkes
dereynkes
deynkes
8. Perfect
jeghar ynkes
duhar ynkes
hanhar ynkes
vihar ynkes
derehar ynkes
dehar ynkes
2. Imperfect
jegynktes
duynktes
hanynktes
viynktes
dereynktes
deynktes
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ynkes
duhadde ynkes
hanhadde ynkes
vihadde ynkes
derehadde ynkes
dehadde ynkes
4a. Future
jegvil/skal ynkes
duvil/skal ynkes
hanvil/skal ynkes
vivil/skal ynkes
derevil/skal ynkes
devil/skal ynkes
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ynkes
duvil/skal ha ynkes
hanvil/skal ha ynkes
vivil/skal ha ynkes
derevil/skal ha ynkes
devil/skal ha ynkes
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ynkes
duville/skulle ynkes
hanville/skulle ynkes
viville/skulle ynkes
dereville/skulle ynkes
deville/skulle ynkes
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ynkes
duville/skulle ha ynkes
hanville/skulle ha ynkes
viville/skulle ha ynkes
dereville/skulle ha ynkes
deville/skulle ha ynkes
Imperative
Affirmative
duynkes
viLa oss ynkes
dereynkes
Negative
duikke ynkes! (ynkes ikke)
dereikke ynkes! (ynkes ikke)
Your last searches