Norwegian-French translation of adoptert

Translation of the word adoptert from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

adoptert in French

adoptert
loveradjective élu, voté
Similar words

 
 

More examples
1.Fearnwave" er adoptert av en sjetteklasse på skolen, og da telegrafist Tor Thorsen forleden kom på besøk til klassen, hadde han med seg datamaskinen.
2.Men forholdet til de indianere som har adoptert Somby fremstår ikke som noe problem for oss, sier Bill OConnor ved fremmedpolitiet i Alberta.
3.55 misjonærer er" adoptert" av menigheter i Den norske kirke.
4.Albert Åberg er egentlig svensk, men, hjertelig adoptert og populær blant norske barn.
5.Amnesty International har adoptert den norske statsborgeren Aleksander Berthelsen som samvittighetsfange.
6.Amnesty International har de siste 10 årene adoptert flere sovjetiske samvittighetsfanger som er sendt tilbake til SovjetUnionen fra Finland uten å ha fått politisk asyl eller praktisk mulighet til å søke om det.
7.Amnesty navnga i rapporten 24 individuelle kinesere - deriblant 10 katolske prester - som menneskerettighetsorganisasjonen har adoptert som" samvittighetsfanger".
8.Av de 120 elevene på Årnes er det en fra Korea og en fra Bangladesh, men de er adoptert av norske foreldre og ingen tenker over at de er" anderledes".
9.Av de 328 fra SydKorea var det 323 (255) barn, vesentlig adoptert av norske foreldre.
10.Berg er adoptert av Amnesty International som samvittighetsfange fordi han nekter å avtjene verneplikten på situasjonsbestemt grunnlag.
11.Cirka 55 misjonærer er" adoptert" av menigheter som betaler deler av deres lønn.
12.De er blitt adoptert av Amnestyavdelingene i Storbritannia og VestTyskland.
13.De spilte samba sammen i Rios gater og det utviklet seg et forhold til gutten som så godt som har ført til at de 19 orkestermedlemmene har adoptert ham.
14.De øvrige østeuropeiske landene har adoptert det sovjetiske systemet med større eller mindre lokale tillempninger.
15.Den 35årige Somby som er adoptert av Nuxalkstammen i provinsen British Columbia, risikerer å bli utvist efter å ha bodd i Canada i to år.
16.Den norske samen ble adoptert av Bella Coola eller stammenasjonen Nuxalk og er siden holdt skjult for de kanadiske myndigheter.
17.Den riktig velsmakende og nesten til den andpustne frokost, ble avrundet med vakker gjenforening av ni filipinske søsken, adoptert og spredt i Norge, men nå altså gjenforenet i FrokostTV (Norges største og beste ukeblad ? ?)
18.Dessuten er ti santalmisjonærer" adoptert".
19.Det avhenger av generalforsamlingens votering hvem som blir tatt opp som medlemmer, dvs. hvem som blir adoptert inn i den familien en kibbutz er.
20.Det ble kjent isommer at Amnesty International har adoptert militærnekteren Rune Berg.
21.Det er forståelig at Moe har adoptert Astrid Gjertsens meninger, men den burde ikke kaste stein som selv sitter i glasshus.
22.Det var under forhandlingene enighet om at tvillingene ble adoptert samtidig.
23.Dette er noe av lærdommen fra AlAnon som har adoptert AAs 12 trinn for personlig vekst og utvikling.
24.Disse tankene ser nå ut til å være adoptert på tvers av partigrensene.
25.Dukkene lages på bestilling og blir adoptert på klinikker.
26.Efter at Somby flyktet til Canada for to og ett halvt år siden, er han blitt adoptert av indianerstammen Nexalk Nation.
27.Efter flukten til Canada ble Nils Somby høsten 1982 tatt hånd om og adoptert av fire indianerstammer.
28.Ekteparet Somby vil argumentere med at de ikke oppholder seg ulovlig i Canada, da de er adoptert av en indianerstamme fra Britisk Columbia, ifølge deres advokat.
29.En liten hvalp som er adoptert av troppen.
30.Et gjennomteoretisk skolesystem, som er adoptert direkte fra de gamle kolonimakter, passer ikke landets behov idag.
Your last searches