Norwegian-French translation of anbefale

Translation of the word anbefale from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anbefale in French

anbefale
generellverb recommander
  påleggeverb enjoindre, ordonner, commander
Synonyms for anbefale
Derived terms of anbefale
Examples with translation
Kunne du anbefale en fin restaurant i nærheten?
More examples
1.En fin og profesjonell sangerinne, hun kunne jeg tenke meg å anbefale til båten", sa han.
2.Bydelsutvalget har sagt nei til rivning, og jeg føler at vi er blitt snytt med vårt vedtak om å anbefale bruksendring fra bolig til galleri.
3.Den nye harpunen med sprenggranat mener vi å kunne anbefale, sier han.
4.Dersom norske banker innfører gebyrordninger som vil påføre lønnsmottagerne direkte omkostninger ved uttak av lønn, vil LO vurdere å anbefale forbundene en overgang til andre lønnsutbetalingsformer enn over lønnskonto i bank, heter det i en uttalelse fra LOsekretariatet.
5.Det er blitt for dyrt med russerevyen, og jeg vil anbefale at den avskaffes, sier Stein Ødegård, rødrussens president for 1984.
6.Det er ikke lenger mulig for YS å anbefale folk å søke medlemskap i Norsk Olje og Energimedarbeideres Fellesorganisasjon (Noemfo), sier annen viseformann Knut Maroni i YS til Aftenposten.
7.Det har vært et enormt arbeide, men jeg vil absolutt anbefale ideen til andre menigheter med pågangsmot, sier Rolf Olsen.
8.Det høres drastisk ut å anbefale kundene å drikke renset bensin mot kreft og andre alvorlige sykdommer.
9.Det var enighet om å anbefale å opprette en referansegruppe som skal se nærmere på hvordan EDBundervisningen skal foregå i skolen.
10.Dette er så hyggelig og moro, sier en entusiastisk Frøydis Brederup Petersen, at hun på det varmeste vil anbefale andre utflyttergrupper å gjøre det samme, med eller uten lok.
11.Efter en vurdering fant vi at det ikke var veien å gå i denne saken å anbefale permitteringer, sier kunstnerisk leder, Bernhard Ramstad, til Aftenposten.
12.Eftersom det utvilsomt skjuler seg en rekke alkoholikere bak de dystre tall, vil vi anbefale dom i form av rehabilitering.
13.Ekspertgruppen er dessuten gått ut over det mandat den er gitt, ved selv å anbefale en lang rekke tiltak som konsentrerer seg om skipsfarten og den internasjonale handelen.
14.Er det fornuftig å anbefale utviklingslandene å drive skipsfart når verden har hatt en skipsfartskrise de siste ti år ?
15.Hva er grunnen til at Regjeringen ikke vil anbefale" frys" av produksjon og utplassering av atomvåpen i FN ?
16.Hva har Arendals turistsjef å anbefale av severdigheter ?
17.I denne situasjon vil vi anbefale Regjeringen om å gjøre det tindrende klart for oljeselskapene at man ikke akter å avfinne seg med deres opptreden.
18.I motsatt fall vil vi anbefale at betalingsaksjonene fortsetter, heter det.
19.Idag kan vi anbefale skredredningssystemet RECCO som et verdifullt supplement til de tradisjonelle letemetoder, sa generalsekretær Harald Julsrud i DNT på en pressekonferanse i Oslo torsdag.
20.Jeg mener at avgjørelsen i ben Jamaasaken er feilaktig og vil med det første anbefale Justisdepartementet å anke dommen, sier sjefen for Statens utlendingskontor, Carl Hugo Lund til Aftenposten.
21.Jeg pleier også å anbefale at barna slutter med saftdrikking til daglig.
22.Jeg vil anbefale at Fiskeridepartementet og Regjeringen fortsetter sitt arbeide for å få slutt på aksjonene mot norsk hvalfangst.
23.Jeg vil anbefale og ønsker det første alternativet, men frykter at det ikke lar seg gjennomføre.
24.Kanskje noe å anbefale enkelte av Deres politikerkolleger ?
25.Likevel kan vi ikke anbefale å la folk" fyre for kråka".
26.Men hva vil Unge Høyre anbefale ?
27.Norvik linjen består i konsekvent å anbefale Regjeringens politikk og tale rosende om Regjeringens medlemmer.
28.Nå kan jeg trygt anbefale det.
29.På tilsvarende måte kunne jeg for eksempel i en ekstrem situasjon der en person som var bundet til å sørge for sine gamle foreldre og som ble strekt knyttet til en annen uten aktuell mulighet for å gifte seg, tenke meg å anbefale at de to innledet sitt samliv uten vigsel, og kanhende også uten foreldrenes viten.
30.Slik verftet idag blir finansiert og styrt, vil vi ikke anbefale at selskapet får bidrag av statlige midler til omstilling, skriver Habberstad.
Similar words

 
 

anbefale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anbefaleanbefalendeanbefalt
Indikative
1. Present
jeganbefaler
duanbefaler
hananbefaler
vianbefaler
dereanbefaler
deanbefaler
8. Perfect
jeghar anbefalt
duhar anbefalt
hanhar anbefalt
vihar anbefalt
derehar anbefalt
dehar anbefalt
2. Imperfect
jeganbefalte
duanbefalte
hananbefalte
vianbefalte
dereanbefalte
deanbefalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anbefalt
duhadde anbefalt
hanhadde anbefalt
vihadde anbefalt
derehadde anbefalt
dehadde anbefalt
4a. Future
jegvil/skal anbefale
duvil/skal anbefale
hanvil/skal anbefale
vivil/skal anbefale
derevil/skal anbefale
devil/skal anbefale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anbefalt
duvil/skal ha anbefalt
hanvil/skal ha anbefalt
vivil/skal ha anbefalt
derevil/skal ha anbefalt
devil/skal ha anbefalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anbefale
duville/skulle anbefale
hanville/skulle anbefale
viville/skulle anbefale
dereville/skulle anbefale
deville/skulle anbefale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anbefalt
duville/skulle ha anbefalt
hanville/skulle ha anbefalt
viville/skulle ha anbefalt
dereville/skulle ha anbefalt
deville/skulle ha anbefalt
Imperative
Affirmative
duanbefal
viLa oss anbefale
dereanbefal
Negative
duikke anbefal! (anbefal ikke)
dereikke anbefal! (anbefal ikke)
Your last searches