Norwegian-French translation of appellere

Translation of the word appellere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

appellere in French

appellere
rettsvitenskapverb se pourvoir en appel
Synonyms for appellere
More examples
1.30 grupper rundt om i landet skal skrive brev til de respektive regjeringer og appellere for navngitte personer.
2.Det finnes ingen overordnede nasjonale eller samfunnsmessige verdier man kan appellere til når man ikke makter lønnsomhetskonkurransen, sa Norman.
3.Hvorfor skulle han da foreta seg noe for å appellere statsborgerskapsaken, når han hadde det skriftlig at det var i orden ? spør han.
4.Jeg vil appellere til Assad om å løslate løytntant Robert O. Goodman som en humanitær handling, et skritt som vil få stor innvirkning på den amerikanske offentlighet på forhandlingsprosessen i MidtØsten, sa Jesse Jackson.
5.Jeg vil derfor appellere til Dem om å bruke Deres innflydelse til å sikre at Tercuman igjen kan komme ut snarest.
6.Nei, jeg tror ikke det er mulig å appellere.
7.Tiden har vist at det ikke er nok å appellere til detaljhandelen om mer lødige varer, heter det der.
8.Til tross for avstemningen i dag vil jeg appellere til Sikkerhetsrådet om å vurdere situasjonen med største oppmerksomhet og forståelse for dens viktighet, sa han.
9.Vi tror bilen nå vil appellere til et bredere publikum.
10.Vil dere appellere saken ?
11.5seriens toppmodell, M535i, er laget for å appellere til kunder med sans for sporty kjøring i en eksklusiv bil.
12.Arbeidsglede, samhold mellom menneskene og kjærlighet til naturen er vel tre hovedpunkter i Elsa Beskows farverike budskap, som fremdeles - ja, mer enn noengang - burde appellere til oss som lever på Jorden.
13.DEN skisserte utvikling av instrumentene, samt gunstig prisutvikling bør kunne appellere til mange" stuemusikere".
14.De dømte har ingen anledning til å appellere dommer avsagt ved disse folketribunaler.
15.De fleste ganger har han måttet gå utenom de vanlige kanaler og appellere direkte til partiet, hvor en eller annen har hjulpet ham.
16.De uttaler videre at de har sendt telegram til den spanske statsminister, og vil om nødvendig appellere til den spanske konge.
17.Den britiske regjering overveier å appellere saken til Overhuset, Storbritannias høyesterett.
18.Den hårde, konservative kjerne oppfordrer presidenten til å løpe linen ut, for så i siste omgang å appellere over hodene på politikerne til det flertall som gjenvalgte ham.
19.Den kypriotiske regjering varslet skjærtorsdag at den igjen vil bringe konflikten inn for FN og appellere til Sikkerhetsrådet om å vedta sanksjoner mot Tyrkia.
20.Den suspenderte VIFformann Tor Jørgensen sier til Aftenposten at det siden dommen ble kjent har vært klart at klubben ville appellere til forbundets appellutvalg.
21.Derefter må vi appellere til de dypere følelser i alle mennesker, gå til den grunnleggende opplevelse av at livet er godt til tross for alle forstyrrende elementer.
22.Dermed er spørsmålet i hvilken grad Reagan kan bruke sitt folkelige mandat til å appellere direkte til folket over hodene på politikerne.
23.Det Hvite Bånd vil spesielt appellere til landets kvinneorganisasjoner om å prioriterte arbeidet for styrking av familien.
24.Det er ansvarsløst av landets største påvirkningsmedium å appellere til samme virkelighetsfjerne naivitet som TVfilmens franske jøder presterte.
25.Det er da liten hjelp i å appellere til pressens eget faglige utvalg med det mandat og den sammensetning dette utvalg har nå.
26.Det er den 10 år gamle CXmodellen som nå nok en gang er videreutviklet for å appellere til nye kundegrupper.
27.Det er ganske klart at en slik avgiftsøkning vil innebære dyrere bilbruk, noe som kan appellere, i alle fall den første tiden, til en såkalt mer fornuftig bruk av bilen.
28.Det kanadiske vektløfterforbundet forsøkte å appellere på sine løfteres vegne, men den kanadiske OLkomiteen sto fast, og de to måtte ta turen tilbake over grensen.
29.Det legges ikke skjul på at det idag nytter lite å appellere med" norskdom" i arbeidet med å verve nye medlemmer og forsikringstagere.
30.Det store flertall av republikanere ute i landet befinner seg i det politiske sentrum, som Reagan må appellere til hvis han skal bli gjenvalgt, sier Ford.
Similar words

 
 

appellere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) appellereappellerendeappellert
Indikative
1. Present
jegappellerer
duappellerer
hanappellerer
viappellerer
dereappellerer
deappellerer
8. Perfect
jeghar appellert
duhar appellert
hanhar appellert
vihar appellert
derehar appellert
dehar appellert
2. Imperfect
jegappellerte
duappellerte
hanappellerte
viappellerte
dereappellerte
deappellerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde appellert
duhadde appellert
hanhadde appellert
vihadde appellert
derehadde appellert
dehadde appellert
4a. Future
jegvil/skal appellere
duvil/skal appellere
hanvil/skal appellere
vivil/skal appellere
derevil/skal appellere
devil/skal appellere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha appellert
duvil/skal ha appellert
hanvil/skal ha appellert
vivil/skal ha appellert
derevil/skal ha appellert
devil/skal ha appellert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle appellere
duville/skulle appellere
hanville/skulle appellere
viville/skulle appellere
dereville/skulle appellere
deville/skulle appellere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha appellert
duville/skulle ha appellert
hanville/skulle ha appellert
viville/skulle ha appellert
dereville/skulle ha appellert
deville/skulle ha appellert
Imperative
Affirmative
duappeller
viLa oss appellere
dereappeller
Negative
duikke appeller! (appeller ikke)
dereikke appeller! (appeller ikke)
Your last searches