Norwegian-French translation of applaudere

Translation of the word applaudere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

applaudere in French

applaudere
tilstandverb acclamer, claquer, claquer des mains, ovationner
Synonyms for applaudere
More examples
1.De har med få unntak klart å holde skansene siden gjennombruddet i OsloVM for to år siden, og det er nærmest utenkelig at våre skal unngå å klare medaljer og poeng i en grad som skiNorge har grunn til å applaudere.
2.Det er etter alt å dømme en avgjørelse som det store Sovjetbyråkratiet vil applaudere.
3.Det skiinteresserte Norge vil utvilsomt applaudere en slik beslutning, men bifallet blir neppe det samme når man kjenner til bakgrunnen for at vår fremste løper i de tre siste internasjonale mesterskapene, LarsErik Eriksen, nå vurderer å ta ett år til.
4.Ensemblet avsluttet nemlig konserten med Schuberts lange og krevende oktett, som ble spilt med en glød og et engasjement som nesten fikk oss til å applaudere allerede efter første sats.
5.Et litt alderspreget lystspill som fremdeles har lysten i seg, og som under okkupasjonen fikk publikum til å applaudere for replikkenes anvendelighet i den dagens situasjon, jo, det er utvilsomt spillbart også idag.
6.Han var da allerede adskillige minutter forsinket, og det forsoningens høytidelige håndslag som sjakkverdenen hadde ventet på og var rede til å applaudere, foregikk i en slik hast at publikum i salen knapt rakk å registrere det.
7.Ikke desto mindre har man i Det hvite hus notert seg at den sovjetiske ambassadør Anatolij Dobrynin brøt sin vane med å stirre dypt ned i manuskriptet og gav seg til å applaudere under Reagans tale.
8.Knut Arild Løberg hadde et meget godt skudd fra distanse som selv det meget sjåvinistiske hjemmepublikum måtte applaudere, og i sluttminuttene hadde Tore Nilsen et bra forsøk, men ballen gikk over.
9.Men bilorganisasjonenes kraftige fokusering på bensinprisene nå, har vi vanskelig for å applaudere.
10.Når dere nå er så vennlige å applaudere for meg.
11.Når man er misfornøyd med en operasanger, er det vel bedre å la være å applaudere ?
12.Publikum får nesten ikke somlet seg til å applaudere engang, men ser bare spørrende ut i mørket og på hverandre.
13.Selv de mest entusiastiske hjemmefavorittene måtte legge sjåvinstiske tendenser til side og applaudere da rumenske Ecaterina Szabo satte et fyrverkerilignende punktum for en lang, men fortettet turnaften i Pauley Pavilion.
14.Statsråden mener i det ene øyeblikk at myndighetene skal være forsiktige med å gripe inn i den frie forhandlingsrett, for så å applaudere dette.
15.Vi kan beundre og applaudere og kanskje la oss inspirere.
16.Vi må oppfordre til det, og applaudere når noen får det til.
17.Da Sven Lien gjorde 34 efter en Bottapasning av beste kaliber, og Furuset samtidig hadde en mann mindre på isen, grep selv de ivrigste hjemmesupporterne seg i å applaudere.
18.Det eneste aber ved søndagens konsert er at Trefoldighetskirken henstiller til publikum om ikke å applaudere !
19.Det er i og for seg et sympatisk trekk av Åråsens publikum å applaudere for mer enn de strengt tatt må.
20.Det hadde kanskje ikke vært så vanskelig hvis det ikke skulle knyttes nettopp til søndagsaktiviteten på og rundt" verdens frieste talerstol", hvor det er tillatt å applaudere eller kommentere sterkt rasistiske utfall, spådommer om verdens undergang eller hjemmelagede politiske teorier.
21.Det ville isåfall være en utvikling som de moderate krefter i Arbeiderpartiet har særdeles liten grunn til å applaudere.
22.Familien synes å applaudere tanken.
23.Folk begynte å applaudere.
24.For hva skal vi nå applaudere eller ta avstand fra ?
25.LA oss ihvertfall glede oss over at tåken lettet såpass at publikum kunne se og applaudere Per Bergerud med fortjent Holmenkollmedalje.
26.Likevel er det ingen grunn til å bli stående med lua i hånden og applaudere for disse kjendisene.
27.Skyggeregjeringens sportsminister, Fennis Howell, finner derimot liten grunn til å applaudere regjeringens beslutning.
28.Således sa Einar Førde bl.a. :" eg høyrer også til dei som ikkje ser grunnlag for å applaudere alle dei europeiske aspirasjonar som har kome så sterkt til uttrykk i den seinare tid.
Similar words

 
 

applaudere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) applaudereapplauderendeapplaudert
Indikative
1. Present
jegapplauderer
duapplauderer
hanapplauderer
viapplauderer
dereapplauderer
deapplauderer
8. Perfect
jeghar applaudert
duhar applaudert
hanhar applaudert
vihar applaudert
derehar applaudert
dehar applaudert
2. Imperfect
jegapplauderte
duapplauderte
hanapplauderte
viapplauderte
dereapplauderte
deapplauderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde applaudert
duhadde applaudert
hanhadde applaudert
vihadde applaudert
derehadde applaudert
dehadde applaudert
4a. Future
jegvil/skal applaudere
duvil/skal applaudere
hanvil/skal applaudere
vivil/skal applaudere
derevil/skal applaudere
devil/skal applaudere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha applaudert
duvil/skal ha applaudert
hanvil/skal ha applaudert
vivil/skal ha applaudert
derevil/skal ha applaudert
devil/skal ha applaudert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle applaudere
duville/skulle applaudere
hanville/skulle applaudere
viville/skulle applaudere
dereville/skulle applaudere
deville/skulle applaudere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha applaudert
duville/skulle ha applaudert
hanville/skulle ha applaudert
viville/skulle ha applaudert
dereville/skulle ha applaudert
deville/skulle ha applaudert
Imperative
Affirmative
duapplauder
viLa oss applaudere
dereapplauder
Negative
duikke applauder! (applauder ikke)
dereikke applauder! (applauder ikke)
Your last searches