Norwegian-French translation of artium

Translation of the word artium from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

artium in French

artium
universitetnoun licence [f]
Anagrams of artium
Similar words

 
 

More examples
1.Bestått videregående kurs II" er udefinert og dermed intetsigende i flere sammenhenger, og et vitnemål med denne påskrift er ikke et sertifikat slik som det tidligere vitnemål med benevnelsen examen artium var.
2.Examen artium" var opprinnelig benevnelsen på opptaksprøven ved København Universitet og ble første gang brukt i året 1630.
3.Til examen artium skriver kandidatene norsk stil både på hovedmål og sidemål.
4.artium"service er litt hjelp i.
5.Den gamle artium var lettere å forstå ; andre land fikk ikke umiddelbart tak i hva den nye skolen innebar.
6.Efter artium arbeidet jeg en stund med psykisk utviklingshemmede, hvilket jeg forsåvidt ikke tror betyr noe i denne stillingen.
7.Efter examen artium og militæret raste jeg inn i Morgenbladet, 21 år gammel.
8.Ingen kan påstå at det er lett å ta fransk artium.
9.Jeg er oppvokst på Billingstad og tok artium på Katta, der Arne Treholt også gikk.
10.Jeg fikk Ng. i norsk til artium, forteller Karin Sveen.
11.Jeg hadde norsk artium, men den tellet ikke.
12.Jeg har vært veldig kresen når jeg har plukket ut folk, sier Stig Drønnen, som selv har artium fra økonomisk gymnas, men ikke noe fagbrev å vise til.
13.Med minimumsfordypning i et fag kan dagens studenter kanskje ha lært for lite i forhold til den tidligere artium.
14.Musikken fikk jeg i blodet, men det var først efter artium at jeg bestemte meg for å bli musiker.
15.Vi hadde nok stilt sterkere dersom vi hadde fått bruke skrivemaskin eller skjerm, sier Toreng, som mandag var oppe til artium i norsk 40 år efter at han egentlig skulle avlagt eksamen.
16.Vi kan tilby et halvannetårig agronomkurs, og et avkortet agronomkurs for studenter med eksamen artium.
17.Aase Neuberth er fra Skjeberg og ble efter examen artium og handelsgymnasium ansatt ved Salve Staubos Radiofabrikk.
18.Allerede som førsteklassinger kan elevene begynne å spare til langturen efter artium.
19.Alt i 1882 vedtok Stortinget en lovendring som ga kvinner adgang til å ta artium, efter selvstudium, vel å merke.
20.Arne Hestenes med en S i enden og to til artium.
21.Artium, Markedsføringsskolen og IFM (Institutt for Markedsføring).
22.Artium og verneplikt i flyvåpenet.
23.Artium på Vestheim skole.
24.Begge skoler gir tilbud om examen artium efter to år.
25.DET var i 1971 at unge Knarbakk seilte rett inn i VG som journalist og han forteller at han ikke hadde noen annen bakgrunn for yrket enn artium og lyst.
26.Da hadde f.eks. en norsk artium en respektabel internasjonal status.
27.Da hadde han allerede lenge tilhørt eliten av nederlandske sjakkspillere, han hadde tatt artium og var igang med sine universitetsstudier.
28.Da har gjennomsnittsfunksjonæren gjerne tolv års ansiennitet og et par års videreutdannelse (betalt) utover examen artium eller økonomisk gymnasium.
29.De foretrekker voksengymnasium fordi man der får sin examen artium efter to år i motsetning til ordinær videregående skole, som tar tre år.
30.De formelle krav for å komme inn på Jernbaneskolen er i praksis avlagt ungdomsskoleeksamen og praksistid i NSB, men stadig flere av elevene der har eksamen artium eller videregående skole.
Your last searches