Norwegian-French translation of attakk

Translation of the word attakk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

attakk in French

attakk
generellnoun attaque [f]
  bygning noun attentat [m]
  medisinnoun attaque [f], accès [m]
  oppførendenoun accès [m], crise [f]
  angrep noun attaque [f], assaut [m]
Synonyms for attakk
Derived terms of attakk
Similar words

 
 

More examples
1.Endret hjerteaktivitet kan utløse et attakk, sa Lown, som dediserte sin forelesning til den sovjetiske journalisten.
2.For Michele Perrein selv er det aldri snakk om hverken attakk eller revansje.
3.Gjestedanser Karina Richter med temperament og attakk i bevegelsene og Hege Rimestads engasjerende fiolintoner hever også nivået, på tross av at det fremdeles er lange sekvenser der vi hverken berøres eller opplever noe, slik koreografene ønsker.
Your last searches