Norwegian-French translation of avvisende

Translation of the word avvisende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvisende in French

avvisende
svaradjective négatif
  generellnoun refus [m]
Synonyms for avvisende
Similar words

 
 

More examples
1.Hans vesen kunne vibrere mellom den mest inntagende vennlighet og overbærenhet - også overfor motstandere - og den mest brutalt avvisende arroganse, som måtte etterlate inntrykk av intoleranse.
2.Dette, sa han, krever en endring i sykehusloven som sosialministeren ikke har stilt seg avvisende til.
3.Enhver kamp skal jo i utgangspunktet vinnes, men hvis vi ble enige med franskmennene om å gi ett poeng til hver uten å spille, ville jeg ikke stille meg avvisende til forslaget.
4.Ingen av dem var avvisende til motargumenter.
5.Luther var ikke totalt avvisende til klosterlivet, men han gikk imot det misbruk som hadde utviklet seg.
6.Overfor disse forslagene stiller Høyre seg avvisende eller til nød avventende.
7.Andrei Sakharovs og Elena Bonners alvorlige situasjon og sovjetmyndighetenes totale avvisende holdning overfor alle henvendelser om deres skjebne, har skapt et klima som for øyeblikket gjør det vanskelig for Sakharovs kolleger og venner å opprettholde vitenskapelige kontakter med SovjetUnionen, heter det i en pressemelding.
8.Arbeiderpartiets velgere stiller seg tilsvarende avvisende til systemet, mens SVs og Venstres velgere vil ha kompaniskap med Arbeiderpartiet.
9.BGC har derimot stilt seg avvisende til et slikt tiltak.
10.Biskopen understreker overfor Aftenposten at hverken han eller Bisperådet er avvisende til de homofiles arbeidsform.
11.Bohlins partifelle Oddvar Majala ber i et spørsmål sosialministeren om å begrunne hvorfor Sosialdepartementet ikke har stilt seg avvisende til innføring av innleggelsesavgift ved fylkessykehus.
12.BÅDE på den sovjetiske og den amerikanske president virker det internasjonale opinionspress slik at begge denne uken har uttalt seg mindre avvisende til tanken om et toppmøte.
13.Da vi et par timer før intervjuet fikk lokalisert Granovs leilighet nr. 506, kom det bare et avvisende utbrudd bak døren da vi ringte på og presenterte oss.
14.De ansatte ved Stabburets produksjonsanlegg har stilt seg avvisende til å gå sammen med Nora.
15.De er hyggelige, men klart avvisende til alt som nærmer seg grensen til påleggene de har fått.
16.De hvite skjorteryggene er så avvisende som bare russiske hvite skjorterygger kan være.
17.De mer kompliserte samfunns behov for mer effektiv og rasjonell informasjonsbehandling. () Derfor er det noe paradoksalt i at moderne intellektuelle stiller seg passive eller direkte avvisende til vår tids revolusjon i informasjonsbehandling.
18.De tilbakeholdne og dels avvisende reaksjonene fra noen av Nordsjølandene har fått Barschel til å uttale seg så skarpt som han gjorde på pressekonferansen onsdag, sier en tjenestemann i delstatsregjeringen.
19.Dersom Moskva velger å gjenoppta den avbrutte dialogen eller på annen måte avviker fra den avvisende linjen man følger idag, kan det komme til å styrke Reagan.
20.Dessuten var jeg selv avvisende til slike invitasjoner allerede fra begynnelsen av.
21.Det avvisende svaret knuser Nathalie.
22.Det er grunn til å tro at regjeringen derfor ikke vil nøye seg med det korte og avvisende svaret.
23.Det er ikke av uaktsomhet at sentralstyret holder tilbake Justisdepartementets avvisende svar på sentralstyrets klage mot Kulturdepartementet inntil svaret blir presset frem under selve saksbehandlingen på landsmøtet.
24.Det er nærmest blitt tradisjon her hjemme å innta en arrogant, avvisende og egentlig komplett uvitende holdning til det såkalt" overnaturlige".
25.Det er tvertom uomgjengelig nødvendig at samfunnet i lovverket og håndhevelsen av det, skarpt markerer en fast og totalt avvisende holdning mot narkotikahandel og narkotikabruk ved strenge straffereaksjoner.
26.Det menneske som stiller seg avvisende til samfunnets viktigste stemmer, blir" drept" - av alle de andre.
27.Det står avvisende overfor teknologien, som var den en vulgær trusel fra det ukjente.
28.Det var ikke kong Haakon som kunne forplikte landet med sin avvisende holdning overfor den tyske sendemann Curt Bräuer på Elverum om eftermiddagen 10. april, en holdning, som forøvrig for en stor del ble formidlet av utenriksministeren Halvdan Koht.
29.Dette kan man forsåvidt også lese av de mer eller mindre avvisende navnene.
30.Dette til tross for at Høyres formann Jo Benkow på en pressekonferanse igår stilte seg avvisende til ønsket.
Your last searches