Norwegian-French translation of bærbar

Translation of the word bærbar from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bærbar in French

bærbar
generelladjective portatif
Synonyms for bærbar
Derived terms of bærbar
Similar words

 
 

More examples
1.Autoprosesssystemet består av en liten, bærbar fremkallingsboks, et monteringsapparat, samt en farve og to sort / hvitt diasfilmer.
2.Direktør Ingar Bakke med bærbar datamaskin og pølsemaker Mohamed Qasim med pølser.
3.En av Datemas store kunder i Norge er Televerket Bedriftsintern Kommunikasjon (TBK) som selger en norsktilpasset bærbar dataterminal til norske kunder.
4.Han tok også med seg en bærbar radio for å ha forbindelse med vakten.
5.I Sverige legger man ikke skjul på at de norske skjermene kan bli et element i en fremtidig bærbar utgave av Scandisdatamaskinen, som er aktuell for det norske skoleverket.
6.Ikke bare var Televerket representert - som skal starte salget av en liten" bærbar tekstterminal" i disse dager - men også en japansk Sharpmodell med flytende krystallskjerm i lokket og en avansert Gridmaskin som benyttes på den amerikanske romfergen, ble lagt merke til i de 5000 kvadratmeter store utstillingslokalene.
7.Senere har han vært ute av sengen, og legene har ved flere anledninger kunnet koble ham fra det faste maskineri på flere hundre kilo, for å drive hjertet med en hendig, bærbar motor.
8.Snart kommer CD walkman, CD bærbar spiller og CD bilstereo.
9.VIP Scandinavia har også planer innen databransjen, hvor man er i forhandlinger om å overta et selskap som har utviklet tre prototyper for en bærbar, liten og kraftig datamaskin.
10.Shit & carry" er den internasjonale og klargjørende betegnelsen på en bærbar turdo som skal produseres ved bedriften TePro på Notodden.
11.30 kilo telefotosender og reisemørkerom, 15 kilo kamerautstyr, firefem kilo bærbar dataterminal rommer noe av den teknikk som skal til for å virkeliggjøre dette.
12.Betjentene ved Sørum lensmannskontor ville spleise på en bærbar radio for å øke effektiviteten og styrke den personlige sikkerhet, men departementet sa nei.
13.Bilene er utstyrt med bærbar radio og det er opp til hjemmehjelperne og hjemmesykepleierne om de vil dra ut sammen to og to eller alene, sa Holtsborg.
14.Bærbar lyd preget produktspekteret.
15.Det er en påtagelig optimisme i bransjen, med en gledelig oppgang i salg av nye produktgrupper som bærbar video, og også de nye Compact Disc platespillerne, sier Erik Andersen.
16.Det er særlig det økte salget av bærbar video som nå gir så positive utslag.
17.Det finnes også en bærbar type som du rett og slett spenner fast på deg.
18.En bærbar Compact Disc spiller i miniformat.
19.En bærbar dataterminal har erstattet reiseskrivemaskinen, og istenenfor å lese inn stoffet på telefon til mottagningens lydbånd i Akersgaten eller sende papirmanuskriptet på telefax, overføres teksten på en vanlig telefonlinje direkte fra dataterminalen.
20.En bærbar mottager med høretelefoner fanger opp de infrarøde strålene som formidler og forsterker lyden på filmen.
21.Erik Andersen ved Radio / TVbransjens informasjonskontor viser frem en bærbar Compact Disc platespiller.
22.Et praktisk råd kan være at man sikrer god utlufting med en bærbar vifte eller luftaggregat.
23.For å gjøre tjenesten mer effektiv, samtidig som vi selv ville få muligheten til å tilkalle assistanse i en trengt situasjon, ønsker vi å anskaffe en bærbar radio, sier lensmannsbetjent Hestvik.
24.Forbundsformann Vilmar Langeland i Lensmannsetatens Landslag sier til Aftenposten at bærbar radio også må betraktes som et personlig verneutstyr for lensmannsbetjenter, som helt alene kan regne med å havne opp i de vanskeligste situasjoner.
25.ISRAELSKE leger er i ferd med å utprøve en bærbar, datastyrt hjertemonitor som kan forhåndsvarsle hjerteinfarkt.
26.Med en bærbar terminal kan konsulenter gi svar på spørsmål om et medikament på stedet, og de funksjonshemmedes organisasjoner kan benytte Meditex som informasjonsgiver overfor trygdekontorene, som også selv kan legge inn informasjoner.
27.Mer bærbar lyd og videreutvikling av TVskjermen er i stikkords form hovedinntrykkene fra Europas største hjemmeelektronikkmesse, Funkausstellung, i Berlin i disse dager.
28.Midlet sprøytes ut i betryggende former ved hjelp av bærbar eller traktormontert sprøyte, eller fra helikopter.
29.Rå muskelkraft, bærbar sittestol, skammel og skinner er arbeidsredskaper når klientene ikke kan ta seg ned trapper eller inn i bussen ved egen hjelp.
30.Sony er først ute med en bærbar CDspiller i Norge og formatet gjør den lett bærbar uten at den høye lydkvaliteten forringes det minste.
Your last searches