Norwegian-French translation of baldakin

Translation of the word baldakin from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

baldakin in French

baldakin
religionnoun baldaquin [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Lykkens Prøve" har blå baldakin, gammel dampmaskin og fyres med bjørkeved !
2.Bekkedahl var en eftertraktet treskjærer når det trengtes orgelgalleri, prekestol og baldakin, kapitel og altertavle.
3.Direkte fra" Tusen og en natt" kommer Helge Hoff Monsens baldakin svevende inn, flankert av formummede mamelukker.
4.Flygelet er plassert under en baldakin, så litt lett regn er ingen hindring, og Riefling har i så fall reserveprogrammet klart.
5.Han står under en hvit" baldakin".
6.Langs fasaden på nordsiden ønsker INBY at det settes opp en baldakin i glass.
7.Med nyanskaffet baldakin vil vi campere på de respektive steder dagen lang, eller så lenge publikum vil ha oss - fra klokken 10.30.
8.Men hvem kan stå for en liten 15 fots sak, med dampmaskin, pipe, blå baldakin og baugen full av sekker med bjørkeved ?
9.Torvgaten foreslås beplantet med en gjennomgående trerekke og anlegg av et takoverheng (baldakin) langs hele gatefasaden på solsiden.
10.Andre varianter over sentraltemaet var når taket ble båret av en baldakin på fire søyler (eks. Uvdal kirke).
11.Dermed blir rommet som en stor baldakin båret oppe av fire hovedsøyler.
12.En bred baldakin ut fra fasaden kan gi beskyttelse mot vær og vind.
13.En bred baldakin ut fra fasaden skal beskytte mot eventuelle regndråper.
14.Istedenfor å la den tre frem i fasaden som et sterkt motiv, kolliderer en puslete baldakin med en tilfeldig skråvegg i det ene hjørnet av bygningen.
Your last searches