Norwegian-French translation of ballast

Translation of the word ballast from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ballast in French

ballast
generellnoun lest [m]
Synonyms for ballast
Similar words

 
 

More examples
1.Chemical Venture" befant seg omkring 75 kilometer nordøst for SaudiArabias farvann og på vei til Bahrain i ballast.
2.Barna var i høy grad preget av sitt hjemmemiljø, hadde ingen erfaring fra norske forhold og fikk derfor ikke brukt den kulturelle ballast de hadde med seg hjemmefra.
3.Dagens universitetsutdannede lærere har altså altfor liten ballast til å møte den harde virkelighet i skolen ?
4.Jeg tror at vi kunne avverge mye vondt om vi kunne makte å gi elevene, allerede i de første klassene, en indre ballast.
5.Læretiden i Ajax må ha vært en verdifull ballast ?
6.Da må vi også forsøke å legge av oss vår egen kulturelle ballast.
7.De har med andre ord en solid ballast med seg inn i manesjen.
8.De spanske fartøyene som kom hit, hadde med seg sand og jord som ballast.
9.Den Liberiaregistrerte gasstankeren" Venture" gikk i ballast da den ble truffet.
10.Den er nemlig en integrerende del av hele den karaktermessige ballast og utrustning.
11.Den norske lastebilfergen" Seadrake" seilte fra Århus til Kalundborg i ballast igår kveld.
12.Dersom skolen skal bidra til at vi får et samfunn der reell likestilling mellom kjønnene er mulig, er det viktig at elevene får med seg en åndelig ballast som de kan bygge sine oppfatninger på.
13.Dessuten har han verdifull ballast fra en mangslungen karriere, fra han i 1957 fant veien til utenrikstjenesten som ambassadesekretær i Washington via stillinger i Norges Eksportråd til Norges Industriforbund, hvor han ble viseadministrerende direktør i 1966.
14.Det er den åndelige ballast vi har med hjemmefra.
15.Det vil avhenge av tilskuernes åndelige ballast, som igjen henger sammen med skolegangen.
16.Dette omdømmet var en god ballast å ha med seg til jobben som salgssjef i KV, og hans gamle kolleger i Sjøforsvaret lærte ham snart å kjenne fra en ny side : som den dyktige kontaktformidler og kontraksforhandler.
17.Efter 20 timers flyreise og med kjølig norsk forvinter som ballast, var det nesten et sjokk å komme ut i forretningsimperiets hete og fuktige kveldsklima.
18.En toukers periode i siste halvdel av 1970årene var f.eks. selskapets likviditet så dårlig at man betalte de ansatte i bly, anskaffet i rikelige mengder for å bli brukt som ballast i luftskipet.
19.Endog med en åndelig ballast - han er sønn av en irsk overrabbiner - som gjør at han er på talefot med de religiøse partiene som vil spille en avgjørende rolle under de pågående regjeringsforhandlingene.
20.Fem mål på bortebane kan være solid ballast å ta med seg på veien for Lillestrøm som neppe kan regne med å komme like lett til poengene i hver kamp fremover.
21.Flyet sydover er ofte så tomt at bakkemannskapene må laste inn sand og stein som ballast for å få trimmet flyet !
22.Fra Färjestad kommer backen LarsGö›ran Nilsson med 450 kamper i Elitserien bak seg som ballast.
23.Går båten i ballast spilles det volleyball i lasterommet !
24.Han er over to meter høy ; kommer til Los Angeles med fem EMgull og to VMgull som ballast.
25.Han starter jo her med tre tredjeog en fjerdeplass som ballast fra rennene i Thunder Bay og Lake Placid.
26.Hans solide bakgrunn fra alle plan i bedriftslivet gav hans ord en egen tyngde som man savner hos politikere med noe mer teoretisk ballast.
27.Heldigvis hadde vi Tom Sandbergs seier i det kombinerte hopprennet som ballast da lørdagskvelden i Fjernsynet begynte.
28.Hun var så flink til å holde misbruket skjult for oss, og selv om jeg visste at hun var sammen med venner som røkte hasj, trodde jeg at hun hadde så god ballast hjemmefra, at hun ville holde seg unna.
29.I fremtiden vil også tankskip som går i ballast være omfattet.
30.Ikke fordi hun er konfliktorlentert i negativ betydning av ordet, men fordi hun har den innsikt i mellommenneskelige forhold som er god ballast når slike oppgaver skal løses journalistisk.
Your last searches