Norwegian-French translation of bane

Translation of the word bane from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bane in French

bane
artellerinoun trajectoire [f]
  astronominoun orbite [f]
  sportnoun piste [f]
Synonyms for bane
Derived terms of bane
More examples
1.Boken viser hvordan ideer forflytter seg og hvordan politikk og nasjonale holdninger preger idestrømningenes bane," sier Spalding til slutt.
2.Dette er den verste helgen jeg har hatt på lenge," sa Liv Hegstad fra TVK, som tidligere har 9 NM i junior og seniorklassen, derav fem på bane.
3.Informasjonseksplosjonen har gjort oss døve", som en russer sa med et skrått smil da dette fenomenet ble bragt på bane.
4.Leasat1" skal gå i geostasjonær bane rundt jorda i en høyde av nesten 36 000 kilometer over ekvator.
5.Lommedalsbanen" er ikke gjenskapelse av en bestemt bane, men er anlagt spesielt for å ta vare på gammel jernbanemateriell fra industri og anleggsvirksomhet.
6.Siden det er statsministeren som nå har brakt dette temaet på bane, er det nærliggende å understreke hvordan det nettopp er opp til regjeringens sjef å lede arbeidet på en slik måte at det tar rimelig hensyn til de partier som utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag.
7.Strategi bane og sporvogn".
8.Akkurat da var det den rette medisinen å komme seg avgårde til en bane med et vennligere klima.
9.At Ricky kaster så langt på" sin" bane under gunstige forhold er ikke godt nok.
10.At jeg har vært best på bane, betyr ikke at jeg også ville vært bedre over 42 kilometer.
11.Bane 18, hvor var nå den igjen, undrer denne dommeren i vrimmelen på Ekebergsletta ?
12.Bane 7 er den dårligste vi har, sier rodeformann Sørlie.
13.Bane og anleggssituasjonen er i ferd med å bli en skikkelig bremsekloss med den økningen vi har i aktiviteten.
14.De politiske organer i Oslo skal nå inviteres til å fatte prinsippvedtak om å gå inn for alternativet" Bane og sporvogn".
15.Den største overgangen var å komme over på bane igjen, forteller Arvid, som reiste over på friidrettsforbundets bekostning efter velvilligst å ha fått tre måneders permisjon fra lærerskolen på Notodden.
16.Det er 18 år siden VBS måtte flytte fra sin gamle bane på Rykkinn.
17.Det er absurd at en Davis Cupfinale skal avgjøres på en så dårlig bane, gjentok han igår kveld.
18.Det er bare jeg som starter både på bane og landeveien, sier Jahn Gulbrandsen.
19.Det er en bra bane, mye bedre enn sitt rykte, det er de skjønt enige om alle fire.
20.Det er flaut å være nordmann i utlandet når Fondet blir bragt på bane, eftersom vi snyter kolleger for hva de ifølge internasjonale avtaler har krav på, uttalte innlederen.
21.Det er nesten verre enn å planlegge løp på bane, sier Stig Roar.
22.Det som har kommet frem om mating til bane, representerer i stor grad Oslo kommunes syn.
23.Dette er forsåvidt riktig, bortsett fra at flyet ikke bommet på rullebanen, det landet på en bane parallelt med den det var klarert for.
24.Du kan være cn god blinkskytter på bane, men en elendig skytter på jakt.
25.En fascinerende bane, et gøyalt sted å spille fotball, sier VIFtrener Per Anders Sjøvold.
26.Er det ikke en fare for at denne" reklamen" skal bane veien for vanlig TVreklame i NRK ?
27.For å utnytte de muligheter det nye materiellet gir, kreves det et samordnet opplegg for buss og bane.
28.Fra finalen i Montreal husker jeg at vi fikk sidemotvind, og at russerne hadde fått en gunstig bane.
29.Friksjonen mellom dekk og bane måles bare på is om vinteren, ikke ved regnvær.
30.Har du noen gode råd til sykkelrytterne som skal delta på bane og landevei i Los Angeles ?
Similar words

 
 

bane as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) banebanendebant
Indikative
1. Present
jegbaner
dubaner
hanbaner
vibaner
derebaner
debaner
8. Perfect
jeghar bant
duhar bant
hanhar bant
vihar bant
derehar bant
dehar bant
2. Imperfect
jegbante
dubante
hanbante
vibante
derebante
debante
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bant
duhadde bant
hanhadde bant
vihadde bant
derehadde bant
dehadde bant
4a. Future
jegvil/skal bane
duvil/skal bane
hanvil/skal bane
vivil/skal bane
derevil/skal bane
devil/skal bane
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bant
duvil/skal ha bant
hanvil/skal ha bant
vivil/skal ha bant
derevil/skal ha bant
devil/skal ha bant
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bane
duville/skulle bane
hanville/skulle bane
viville/skulle bane
dereville/skulle bane
deville/skulle bane
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bant
duville/skulle ha bant
hanville/skulle ha bant
viville/skulle ha bant
dereville/skulle ha bant
deville/skulle ha bant
Imperative
Affirmative
duban
viLa oss bane
dereban
Negative
duikke ban! (ban ikke)
dereikke ban! (ban ikke)
Your last searches