Norwegian-French translation of bank

 
 

More examples
1.Bank på"aksjoner hos arbeidsgivere har iår skaffet et betydelig antall nytt arbeide.
2.Bare den korte Grunnlinjedelen under Norges Bank (bildet) vil efter vår beregning koste 1208 millioner kroner.
3.Bestemmelser herom vil av Norges Bank bli kunngjort senere.
4.Det er temmelig opplagt at NB (Norges Bank ?) er ført bak lyset når det gjelder verdien av disse aksjene.
5.Det saken dreide seg om, var bytte av jobb fra et eiendomsmeglerfirma til bank...
6.Det ser... ut til at selv om de rene norske hvalfangstrederier går til innskrenkninger av driften, fortsetter de samme redere virksomheten i utlandet, med den forskjell at Norges Bank går glipp av valutainntektene ved salg av hvalolje.
7.Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i" yrkets medfør", skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
8.Grønne Tofte" eller" Neste Tofte" vil iår komme ut med et overskudd på mellom 50 og 70 mill. kr. For Bergen Bank var Tofteengasjementet en gang en belastning, nå kommer banken ut med både æren og godt forrentede penger i behold.
9.Med Knut Getz Wolds avskjed skjer det også et generasjonsskifte i Norges Bank.
10.Norges Bank betaler Ihændehaveren af denne Seddel Ti Kroner Guld.
11.Norges Bank kan i forbindelse med denne rapporteringsordningen ikke sees å ha hjemmel til å kreve detaljopplysninger om hvor kortinnehaveren har handlet".
12.Når Breivik hevder at det ikke er uvanlig at det betales opptil 16 % i renter, så er det en usannhet som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
13.Om dere gjør noe med" Seadrake", skal dere får bank," er den klare beskjeden det norske mannskapet ombord i båten har fått av havnearbeiderne i Kalundborg på Sjælland.
14.Parsellen under Norges Bank er nesten ferdigbygget og koster 140 mill. kr. Investeringsbehovet frem til en ferdig Grunnlinje er altså 450 mill. kr.".
15.The Bank Robbery".
16.Utenom avtalen med Norges Bank, er Grunnlinjeprosjektet omkostningsberegnet til 405 millioner 1983kroner".
17.Vi har nå fått forståelsen av at de detaljerte opplysningene vi har sendt Norges Bank, er i strid med Lov om personvern", skriver Eurocard, og varsler Norges Bank om at praksisen nå endres.
18.Vi trenger en overordnet og bedre styring med bank og kredittvesenet.
19.(NTBFNB) Finlands bank besluttet tirsdag å oppskrive verdien på finske mark en prosent.
20.At bankenes ansatte får en noe lavere rente på lån i sin bank enn den vanlige kunde gjør, vil vel de fleste finne naturlig.
21.Bakgrunnen for at vi nå produserer en 50kroneseddel med en nynorsk tekst, er et vedtak i Norges Bank om at den neste seddelserien skulle være på nynorsk.
22.Bank i bordet, men jeg har heldigvis unngått alvorlige skader.
23.Bankforeningen hadde et møte med Finansdepartementet og Norges Bank tirsdag, før renteerklæringen ble offentliggjort.
24.Bankfunksjonærene har satt seg imot at forretninger skal kunne drive som utvidet bank.
25.Barn som er interessert i å delta, må tegne medlemskap på informasjonssentralen i Bøndernes Bank.
26.Bergen Bank, Den norsk Creditbank og Kredittkassen - er part helst bør unngås.
27.Både selve bygget og Norges Bank som institusjon er en meget god referanse som vil kunne bety mye for videre markedsføring både nasjonalt og internasjonalt, sier ingeniør Bjørn Kleppe, som er Autronicas markedskoordinator for prosjektet.
28.Bør bankene likevel sosialiseres, spør en oppgitt far, efter at datteren ble avkrevet en slik sum for å veksle inn sine tiøringer i en bank der hun ikke hadde konto.
29.De mer positive utviklingstendensene i store deler av økonomien vil i første omgang bare bidra til at man unngår ytterligere oppgang i arbeidsledigheten, påpeker Norges Bank.
30.De vil ikke på noen sikt bli kapitaleksportør, påpeker Gadd, som er toppsjef i den britiske banken Samuel Montagu & Co, en merchant bank i Londons City, som nå ønsker å etablere en datterbank i Norge.
Your last searches