Norwegian-French translation of barbari

Translation of the word barbari from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barbari in French

barbari
oppførendenoun barbarie [f], férocité [f], sauvagerie [f], cruauté [f], brutalité [f], bestialité [f], inhumanité [f]
  etterblitthetnoun barbarie [f], manque de civilisation [f]
Derived terms of barbari
Similar words

 
 

More examples
1.At den samtidig minner oss om hva det jødiske ferment kom til å bety i det gamle, herlige dobbeltmonarkis siste kulturelle oppblomstring før den første verdenskrig fikk innlede det nye barbari i Europa, er vel heller ingen egentlig bakdel.
2.De libanesiske shiamuslimenes religiøse overhode, sjeik Mohammed Mehdi Shamseddin, betegnet onsdag bombingen som israelsk barbari og sa at israelernes angrep på uskyldige sivile, sykehus og religiøse sentra var et forsøk på å terrorisere befolkningen i Libanon.
3.Det finnes ingen forskjell mellom nazistenes barbari og denne gatepøbelens terror".
4.En minneplate ved Frauenkirche sier fremdeles at den ble" ødelagt av angloamerikanske bombere... og maner til kamp mot imperialistisk barbari".
5.Erkebiskop Obando y Bravo sa i en preken 20. mai at landets nåværende styre var i stand til hva som helst av barbari. (" Capable of any barbarity".)
6.Fortapte er de fordi de i sin reaksjon mot kulturrevolusjonens kulturkvelende barbari gikk for vidt, sprengte den politiske ramme for kulturell liberalisering og er blitt en slags litterære ikkepersoner i dagens Kina.
7.Inne i rettssalen protesterte Klar også mot" isolasjonens barbari" og forlangte at de medlemmer av" den antiimperialistiske motstand som er tatt til fange" må få holde sammen i fengselet.
8.Og så snakket man mye om mulighetene som computerne gir, f.eks. til å farvelegge gamle sorthvittfilmer, uansett hvor mye av kunstnerisk barbari dette er.
9.Som den aller grelleste motsetning til det barbari som fant sted i Buchenwald før krigen - Ernst Wiechert satt der i 1938.
10.Rettferdige" kalles de som med fare for sitt eget reddet jødiske liv under Hitlers barbari.
11.Det er sammensatt av bil og barbari, og det skulle vel det si sitt om hva det handler om.
12.Balterne har opplevet både det tyske og det sovjetiske barbari.
13.Det kan bidra til å hindre utbrudd av et nytt barbari, et nytt 9. april.
14.En forsoning over gravene, og en felles bekjennelse av at man aldri må tillate et slikt barbari som man hadde i Det tredje rike, å komme tilbake.
15.Ett efter ett har disse nye afrikanske stater falt tilbake fra et noenlunde organisert samfunnsliv, til det rene barbari, med gerilja, stammekriger, hvor en hjerteskjærende hungersnød tyner livet av et titalls millioner ulykkelige mennesker hvert år.
16.For kineserne står Sommerpalasset som noe av et symbol på vestlige imperialisters barbari.
17.Kullfiber vil imidlertid assisterende overlege Kjell Harbo og assistentlege Stephan Barbari benytte med når de kommer hjem til ortopedisk avdeling ved sentralsykehuset i Rogaland.
Your last searches