Norwegian-French translation of bedekke

Translation of the word bedekke from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bedekke in French

bedekke
generellverb couvrir
Synonyms for bedekke
More examples
1.Dermed bestemte man seg for å prøve å bedekke med Peyton Hanover, en hingst med fin stamme, men uten særlige egenprestasjoner, og derfor sparsomt anvendt som avlshingst.
2.Hver landsby spleiser på en okse, som har til oppgave å bedekke alle yakkuene i landsbyen, forteller Gunbo.
3.Poenget ved dette maleriske triumvirat er vel dets ulikhet, dets totale mangel på felles siktemål utover det å bedekke lerret med fargepigment og bindemiddel ved hjelp av pensel.
4.Sykdommen er ennå ikke konstatert hos Slogum Tron, men man vil nå selvfølgelig ta de nødvendige prøver av hingsten, og han får ikke bedekke flere hopper iår.
Similar words

 
 

bedekke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bedekkebedekkendebedekket
Indikative
1. Present
jegbedekker
dubedekker
hanbedekker
vibedekker
derebedekker
debedekker
8. Perfect
jeghar bedekket
duhar bedekket
hanhar bedekket
vihar bedekket
derehar bedekket
dehar bedekket
2. Imperfect
jegbedekket
dubedekket
hanbedekket
vibedekket
derebedekket
debedekket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bedekket
duhadde bedekket
hanhadde bedekket
vihadde bedekket
derehadde bedekket
dehadde bedekket
4a. Future
jegvil/skal bedekke
duvil/skal bedekke
hanvil/skal bedekke
vivil/skal bedekke
derevil/skal bedekke
devil/skal bedekke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bedekket
duvil/skal ha bedekket
hanvil/skal ha bedekket
vivil/skal ha bedekket
derevil/skal ha bedekket
devil/skal ha bedekket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bedekke
duville/skulle bedekke
hanville/skulle bedekke
viville/skulle bedekke
dereville/skulle bedekke
deville/skulle bedekke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bedekket
duville/skulle ha bedekket
hanville/skulle ha bedekket
viville/skulle ha bedekket
dereville/skulle ha bedekket
deville/skulle ha bedekket
Imperative
Affirmative
dubedekk
viLa oss bedekke
derebedekk
Negative
duikke bedekk! (bedekk ikke)
dereikke bedekk! (bedekk ikke)
Your last searches