Norwegian-French translation of befri

Translation of the word befri from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

befri in French

befri
generellverb libérer
  frihetverb libérer, relâcher, mettre en liberté, élargir, remettre en liberté
  oppdragverb relever, délier
  sinneverb soulager, alléger
  plassverb débarrasser
  dyrverb relâcher, libérer
  fritaverb excuser, exempter
  løsgjøreverb dégager de, tirer de, extirper de
Synonyms for befri
Derived terms of befri
Anagrams of befri
More examples
1.Befri oss fra det daglige liv," er den konklusjon hun selv formulerer på problemet.
2.Det er, påpekte han, bare to nasjoner som gjennom avtaler kan befri verden fra disse dommedagsvåpen.
3.Det går til et punkt hvor de ønsker å befri seg og prøve seg frem på egen hånd.
4.Et bidrag til å befri strøkene for dagens hovedveitrafikk, mener han.
5.Ingen og ingenting kan imidlertid befri en person fra samfunnets obligatoriske krav.
6.ALLE vet at Sakharovs ikke er de eneste i SovjetUnionen som vil befri seg fra det kommunistiske åk.
7.Dessuten hadde vi et eget engelsk regiment som hadde det som oppgave å beskytte vingen mot fly og nærangrep, forteller de tre norske veteraner der de står ved bautaen og skuer utover et sommerlig grønt og fredelig Frankrike som de var med på å befri.
8.Det ble betegnet som" et viktig skritt med sikte på å befri Europa for kjernevåpen og styrke tilliten".
9.Dette er den ramme Trudeau tror kan gi et utgangspunkt for å forbedre atmosfæren mellom supermaktene og for et vesentlig skritt i den lange prosessen å befri menneskene fra truselen om atomkrig.
10.Efter den annen verdenskrig og atombomben, regnet mange optimistisk med at akraften snart ville befri menneskene for det meste av det daglige strevet, noe som ville gi masser av fritid.
11.En som vil at andre skal befri ham for alle byrder.
12.Enten det heter" selgende gruppe" eller" gevinstbeskatning", om det er" etableringsløyve" eller" skipsvalutakomiteen", befri oss fire millioner individer for disse frihetsberøvende institusjoner og begreper.
13.Er det ikke den største løgn om mennesket at vi kan klare å befri oss selv ?
14.Felles for dem er at leger og fysioterapeuter ikke har maktet å befri dem for deres lidelser.
15.Fem forskjellige opprørsbevegelser prøver idag å befri Nicaragua.
16.For våre barns skyld og for Jordens sikkerhet ber vi SovjetUnionen, som marsjerte ut fra forhandlingene, om å gå sammen med oss for å redusere, ja befri Jorden fra denne fryktelige trusel, sa Reagan.
17.Hun har dratt avgårde som den reddende prinsessen som skal befri prinsen fra fangenskapet, og så har prinsen det utmerket i sitt berg og det med en gylden prinsesse med glitrende øyne.
18.Hvorfor eksponerer russerne sine lidelser som om det var opp til andre å befri dem ?
19.I en tale, tatt opp på bånd i fengselet og overført over høyttaleranlegg til de vel 5500 fremmøtte juntatilhengere, appellerte Papadopoulos til" alle patriotiske krefter... om å befri landet fra det marxistiske slaveriet".
20.I science fictionfabelen" Krull leder Ken Marshall sine menn i forsøket på å befri prinsessen fra fienden.
21.Ifølge ham er regjeringens hovedoppgave å befri SydLibanon og Bekaadalen i ØstLibanon fra israelsk okkupasjon.
22.Ingen kan dra til Gorkij og befri de to fra fangenskapet.
23.Istedenfor å" befri" barna, bør de heller forsøke å frigjøre enkelte sider i seg selv.
24.Karneval innebærer å befri seg fra det gamle og begynne på nytt.
25.Man mente at frosken kunne suge sykdomsstoffet til seg og derved befri pasienten for sykdommen.
26.Men det er ikke sikkert at de tusener som på eget inititativ lar kiropraktoren befri dem for smerter, eller attpåtil gjør dem istand til å fortsette i arbeidslivet, er i samme situasjon.
27.Men med kjærlighet og tapperhet som gjennomsyrer alt, med en prinsesse som blir røvet fra sin fars slott på selve bryllupsdagen og en prins som aldri gir opp å befri henne fra Uhyret.
28.Meningen med synoden er å danne en kirkelig sammenslutning som skal befri Den norske kirke for statlig makt og bevare og styrke den åndelige status, forteller sogneprest Kjell Meyer i Lardal i Vestfold.
29.Min kone trodde ikke at en kiropraktor var istand til å befri henne for de daglige, enerverende ryggsmerter.
30.Modernismen lever videre, idag er det de nye ekspresjonister som skal befri verden fra tørr og stivnet formalisme.
Similar words

 
 

befri as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) befribefriendebefridd
Indikative
1. Present
jegbefrir
dubefrir
hanbefrir
vibefrir
derebefrir
debefrir
8. Perfect
jeghar befridd
duhar befridd
hanhar befridd
vihar befridd
derehar befridd
dehar befridd
2. Imperfect
jegbefridde
dubefridde
hanbefridde
vibefridde
derebefridde
debefridde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde befridd
duhadde befridd
hanhadde befridd
vihadde befridd
derehadde befridd
dehadde befridd
4a. Future
jegvil/skal befri
duvil/skal befri
hanvil/skal befri
vivil/skal befri
derevil/skal befri
devil/skal befri
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha befridd
duvil/skal ha befridd
hanvil/skal ha befridd
vivil/skal ha befridd
derevil/skal ha befridd
devil/skal ha befridd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle befri
duville/skulle befri
hanville/skulle befri
viville/skulle befri
dereville/skulle befri
deville/skulle befri
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha befridd
duville/skulle ha befridd
hanville/skulle ha befridd
viville/skulle ha befridd
dereville/skulle ha befridd
deville/skulle ha befridd
Imperative
Affirmative
dubefri
viLa oss befri
derebefri
Negative
duikke befri! (befri ikke)
dereikke befri! (befri ikke)
Your last searches