Norwegian-French translation of begå

Translation of the word begå from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begå in French

begå
bruddverb commettre
Synonyms for begå
Derived terms of begå
More examples
1.De är utbildade att aldrig begå formella fel och kan därför inte avskedas.
2.Det er da forbannet at politiet her i landet så ofte skal begå dumheter.
3.Det å begå en slik handling kan være tungt å bære med seg senere i livet.
4.For eksempel gjaldt i min studietid den pekefingerregel at en som snakket om å begå selvmord, behøvde man ikke ta alvorlig.
5.Hvis en ny forbrytelse av denne art skulle finne sted, kan det føre til en katastrofe, uansett hvem som måtte begå den, sier denne kilden.
6.Ingen partier kan gis skylden for de eventuelle lovbrudd som partimedlemmer måtte begå.
7.Jeg skjelver ved tanken på hva som kan skje dersom en ekstremist blant oss sikher på nytt skulle begå en idiotisk handling, sier Khuswant Singh.
8.Jeg vil ikke, i likhet med en del kolleger, begå den dumhet å si noe som helst om det spørsmål.
9.Pressefriheten omfatter også friheten til å begå visse feil - ellers er det ikke frihet.
10.Vi har ingen grunn til å tro at tiltalte påny kan begå en slik handling som den han nå er tiltalt for, sa den ene av de rettspsykaiatriske sakkyndige.
11.Vårt mål er først og fremst å hindre folk i å begå selvmord, hjelpe dem over den største krisen - ikke være sosialkontor i den forstand at vi skaffer folk jobb, venner og hus.
12.25åringen forklarte i retten at han bestemte seg for å begå ranet fordi han skulle betale en narkotikagjeld.
13.Andre motstandere har hevdet at det er meningskløst at en 18åring som i mange andre sammenhenger regnes som voksen, ikke skal kunne ta seg en drink uten å begå et lovbrudd.
14.Arthur Scargill er taktiker til fingerspissene, og mange spør seg derfor hvorledes han kunne begå den taktiske blunder å ta kontakt med libyere.
15.Attentatmannen, Hirosato Higashiyama, forsøkte å begå selvmord, men ble hindret i dette.
16.Boulin efterlot seg flere brev der han forteller at han akter å begå selvmord, bl.a. adressert til familien og til tidligere statsminister Jacques ChabanDelmas, borgermester i Bordeaux og nær venn av Boulin.
17.Danske turister i Norge vil neppe begå slike utskeielser.
18.De fleste lot tyskerne og de norske nazister fritt begå sine overgrep.
19.De narkomane vil slippe å begå lovbrudd og prostitusjon for å skaffe penger til stoff - noe som vil føre til mindre kriminalitet i samfunnet.
20.De to ble frifunnet for et tiltalepunkt om å ha inngått forbund for å begå ran.
21.Debatten dreier seg om i hvor stor grad man i frihetens og rettferdighetens navn skal risikere å måtte begå en dødssynd som en atomkrig ville være.
22.Den gruppen vi vil henvende oss til er sprøytenarkomane som daglig må begå straffbare handlinger for å skaffe seg penger til narkotika.
23.Den ulykkelige kvinnen, som ville begå selvmord, kunne ikke politiet få kontakt med.
24.Derfor har det vakt offentlig skandale i USA når det legges frem opplysninger om at CIA har utarbeidet en håndbok for de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua med instruksjoner i hvordan de skal begå politiske drap, kidnappinger og utpressing.
25.Desperasjon under mishandlingstiden hadde ført til at fire av de 20 hadde forsøkt å begå selvmord.
26.Dessuten kan en utlending avvises når det på grunn av tidligere straffedommer her eller i utlandet eller av andre grunner" må fryktes" at han vil komme til å begå straffbare handlinger i riket.
27.Dessuten vil jeg vel ikke begå assuransesvik for en umalt flekks skyld, skjønt den ergrer meg hver gang jeg ser den.
28.Det ble snakket endel i programmet om at vi ikke vil begå selvmord ved å bruke atomvåpen først.
29.Det er ungdom som rett og slett er blitt lokket til å begå straffbare handlinger av eldre og mer erfarne kamerater.
30.Det har dreiet seg om all slags problemer, fra 7åringen som var bekymret for katten sin, til tenåringen som ville begå selvmord.
Similar words

 
 

begå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) begåbegåendebegått
Indikative
1. Present
jegbegår
dubegår
hanbegår
vibegår
derebegår
debegår
8. Perfect
jeghar begått
duhar begått
hanhar begått
vihar begått
derehar begått
dehar begått
2. Imperfect
jegbegikk
dubegikk
hanbegikk
vibegikk
derebegikk
debegikk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde begått
duhadde begått
hanhadde begått
vihadde begått
derehadde begått
dehadde begått
4a. Future
jegvil/skal begå
duvil/skal begå
hanvil/skal begå
vivil/skal begå
derevil/skal begå
devil/skal begå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha begått
duvil/skal ha begått
hanvil/skal ha begått
vivil/skal ha begått
derevil/skal ha begått
devil/skal ha begått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle begå
duville/skulle begå
hanville/skulle begå
viville/skulle begå
dereville/skulle begå
deville/skulle begå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha begått
duville/skulle ha begått
hanville/skulle ha begått
viville/skulle ha begått
dereville/skulle ha begått
deville/skulle ha begått
Imperative
Affirmative
dubegå
viLa oss begå
derebegå
Negative
duikke begå! (begå ikke)
dereikke begå! (begå ikke)
Your last searches