Norwegian-French translation of begivenhet

Translation of the word begivenhet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

begivenhet in French

begivenhet
sedvanenoun accoutumance [f]
Synonyms for begivenhet
Derived terms of begivenhet
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg er sikker på at jeg taler på landets vegne," sa han," når jeg betegner dagens begivenhet som noe henfarne tider har drømt om, men ikke våget å håpe på, men som den nuværende slekt betrakter som sitt livs storverk.
2.Jeg må bare minne om at Kr.F. gjentagne ganger har tatt opp disse problemer - og helt uavhengig av den aktuelle begivenhet.
3.Størst siden OL 1952", sier Håndballforbundet stolt om neste års store begivenhet på det hjemlige berg.
4.At nybygget på studiesentret på Ullandhaug nå kan tas i bruk, er en stor begivenhet som åpner for perspektiver langt inn i fremtiden, sa kulturog vitenskapsminister Lars Roar Langslet da han lørdag offisielt tok imot og leverte videre til brukerne et nytt undervisningsbygg på Rogaland Distriktshøgskole (RDH).
5.Cirkus Bernys 150års jubileum er en kulturhistorisk begivenhet, og det understrekes ikke minst av det faktum at norske cirkus for første gang er nevnt i den siste kulturmeldingen.
6.Dem har vi planer om å hugge ned, flirer Åge, som er lettere nervøs før kveldens begivenhet.
7.Denne festivalen betrakter vi som et høydepunkt i feiringen av vår klubbs 100års jubileum, og alle som møter frem ved og rundt brettene, er med på å gjøre dette store arrangementet til en begivenhet, sa Knut Bøckman, formann i Oslo Schakselskap.
8.Det er altså snakk om store tall, og da syntes vi at Sverige skulle legge vekt på å stå frem og presentere seg skikkelig ved en sentral begivenhet som denne messen.
9.Det er en stor begivenhet at vi kan sitte og drøfte felles problemer for første gang, sa Gylling Nielsen, og rettet kritikk mot at norske myndigheter ikke hjelper hvalfangere som ikke lenger har livsgrunnlag efter den drastiske kvotereduksjonen.
10.Det er tale om en historisk begivenhet.
11.Det vil bli en storartet begivenhet, lover han.
12.Dette er en historisk begivenhet, som setter oss i stand til å knuse den sicilianske mafia, sier statsadvokat Rudolph Giuliani i New York.
13.Dette er en stor kulturell begivenhet !
14.Dette er en viktig begivenhet i spansk historie.
15.Dette er årets store begivenhet," føyer han til, og ansiktsuttrykket røber at det ikke bare er elevene som ser frem til dette.
16.Dette nordiske samarbeide er en historisk begivenhet, uttalte presidenten i Norges Røde Kors, Bjørn Egge, på en pressekonferanse igår.
17.En begivenhet vi er lykkelige for å få være med på, sa utstillingens vert, direktør James P. Grant i UNICEF.
18.En historisk begivenhet, som ikke hadde latt seg gjennomføre uten inspirasjon og hjelp fra nære og fjerne venner, sa Ole Henrik Moe, direktør for HenieOnstad Kunstsenter.
19.En kulturhistorisk begivenhet, kalte han åpningen av Haldens første privateide galleri.
20.Innenfor de rammer som jeg kjenner til fra arbeidet ved Regionsykehuset, har jeg ikke problemer med å si at jeg betrakter denne ukes store begivenhet som etisk forsvarlig.
21.Jeg er glad og stolt på vegne av dere alle over at denne historiske begivenhet finner sted på norsk jord, sa utenriksminister Svenn Stray da han fredag åpnet en stor internasjonal konferanse for synshemmede i Oslo Rådhus.
22.Min største bekymring er en uventet, ukontrollerbar begivenhet i et kriseområde utenlands.
23.Opprettelsen av en forskningsstasjon i Antarktis er en viktig begivenhet for Kina.
24.Skal norske seere bivåne den lykkelige begivenhet ?
25.Splittelsen av Det nasjonale parti for to og et halvt år siden er den viktigste politiske begivenhet i SydAfrika på 35 år.
26.Aksjene ble notert til og omsatt for 15,50 dollar under den historiske begivenhet.
27.Alt i alt ser Zaccaro med stoisk ro på den historiske begivenhet.
28.Arketypen av sammensmeltning mellom kunstnere og publikum oppstår hvert år i den konkrete virkeligheten av Concerto in Piazza når den musikalske begivenhet utfolder seg på den vidunderlige Domplassen ved festspillenes avslutning.
29.Arnold Eikrem og jeg representerte norsk sjakkliv ved denne begivenhet - en feiring som varte i tre uforglemmelige dager.
30.Ascotløpene er ifølge talsmennene, eller kanskje talskvinnene, en meget formell sosial begivenhet i de kongeliges nærvær, og hattene skal være derefter.
Your last searches