Norwegian-French translation of beleiret

Translation of the word beleiret from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beleiret in French

beleiret
generelladjective assiégé
Similar words

 
 

More examples
1.Her døde Karl XII i 1718 efter å ha beleiret, men ikke beseiret Fredriksten.
2.Vi ba om å få møte folk fra CUS, og det ble gjort forsøk på å få i stand et slikt møte, men deres hovedkvarter var på det tidspunkt beleiret av politi efter interne stridigheter i organisasjonen.
3.BaniSadr ble utmanøvrert, fratatt retten til å utnevne sin egen regjering og beleiret av rasende folkemengder som kalte seg Hezbollah, Guds parti.
4.Banks fikk internasjonal berømmelse i 1973 da han i spissen for 200 indianere rykket inn i byen Wounded Knee og holdt den beleiret i over to måneder.
5.Det var ialt 10 000 soldater som beleiret Herat.
6.Efter at politiet i 11 dager hadde beleiret bygningen, ble 30 libyske" diplomater" utvist og satt på et fly til Tripoli.
7.En flokk gategutter og tiggere beleiret huset jeg bodde i, hamret på porten døgnet rundt og ville stå modell for høy betaling.
8.Først var det norsk presse som beleiret Bjerk.
9.Geriljaen har beleiret Urgun og to andre byer langs denne forsyningsruten siden august.
10.I flere timer har hun vært beleiret av tilreisende journalister fra dags og ukepressen og fra NRK.
11.I hovedstaden ble to personer drept imorges da sikher, som sitter beleiret i et tempel i sentrum av byen, åpnet ild.
12.I tre år hadde 10 000 seiersvante elitetropper beleiret en fjelltopp, i utstrekning nokså begrenset, men med steile fjellsider.
13.Kullselskapets hovedsete i Doncaster ble nærmest beleiret, og streikende kastet stein og bensinbomber mot bygningen.
14.Londonpolitiet beleiret den libyske ambassaden i 11 dager efter at personellet hadde drept ti demonstranter.
15.Mabruk ble arrestert lørdag under efterforskningen av skudddramaet som førte til at ambassaden nå har vært beleiret i syv dager.
16.Man føler seg beleiret, men fatter alltid håp.
17.Snart efter ble han beleiret av norsk og internasjonal presse som visste at nettopp han var i sentrum da kapringen var i den mest kritiske fasen.
18.Sydafrikanske tollere og politi har" beleiret" det norske skipet" Fob 9" på kysten av Namibia.
19.Tidlig i morgentimene beleiret soldatene forstaden Sebokeng mens politiet foretok en dørtildør razzia der de arresterte mer enn 350 mennesker.
20.To mennesker ble drept imorges, da sikhre beleiret et tempel i New Delhi og åpnet ild.
21.Under Krimkrigen beleiret av 22 000 franskmenn og engelskmenn.
22.Verdens Gang skrev onsdag at skipet var" beleiret" av sydafrikansk tollvesen og politi utfra mistanke om at skipet forsøkte å smugle våpen til frigjøringsbevegelsen SWAPO.
23.Vi blir beleiret av svenskene enda en gang, for som De sikkert skjønner er Friskis & Svettis pure svensk.
24.Vår oppfatning er at man kan snakke med de sovjetiske turister om det meste uten å være under observasjon av ambassadepersonell, bli fotografert (!) eller beleiret av" typeskjønnheter" (Erikssens uttrykk).
25.Den ene store feil vi gjorde, var å la Arafat slippe unna da han var beleiret av syrerne.
26.Afghanske motstandsstyrker holder fortsatt en sovjetisk avdeling beleiret i Barikotgarnisonen.
27.Amalmilitsen og enheter fra den libanesiske regjeringshæren har beleiret flyktningeleiren BourjalBarajneh i to uker.
28.Da partisjef Leonid Bresjnev døde i november 1982, var Moskva å sammenligne med en beleiret by med utkommanderte soldater som bevoktet avsperringer og patruljerte i stille gater.
29.De tre leirene, Sabra, Shatila og Burj alBarajneh, blir beleiret av styrker fra den shiamuslimske militsen Amal, som forsøker å sikre seg kontroll over området.
30.De var også formelig beleiret i garderoben i over en time før de klarte å slippe vekk fra stadion.
Your last searches