Norwegian-French translation of belemret

Translation of the word belemret from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belemret in French

belemret
sinneadjective encombré, bourré, farci, rempli
Similar words

 
 

More examples
1.Av alle pattedyr er antagelig mannen belemret med den dårligste sædkvalitet og kvantitet allerede i utgangspunktet.
2.Jeg er heldigvis ikke belemret med beskjedenhet, kommenterte HMVs administrerende direktør Geir Worum da han i forbindelse med undertegnelsen av samarbeidsavtalen torsdag sa at HMV og NPC vil fremstå som et alternativ til Aker og Kværner.
3.Seddelautomater har vist seg å være belemret med mange feil, og de tar ikke alltid de sedlene folk har for hånden, sier han.
4.Derimot mener man at de tusen blomster i partiet kan blomstre bedre hvis man får en leder som kan ofre seg partiarbeidet på heltid, og ikke være belemret med annet arbeide i tillegg.
5.F. eks. miljøvernproblemene som Fornebu flyplass alltid vil være belemret med.
6.Fordi barn ikke er belemret med pliktfølelse om å skulle kunne fakta, går de ofte rett inn i det som egentlig betyr noe, nemlig hvordan folk hadde det før dem.
7.Ikke en strupe var tørr da 99 år gamle" Lorry" - også kalt" Homansbyens dagligstue" - forleden gjeninntok sitt gamle navn, efter i et par årtier å ha vært belemret med det bursjoaistisk kjedelige" Parkkafeen".
8.Jo flere man er belemret med, desto større er risikoen for at man blir rammet av en hjerte og karsykdom.
9.Men det skjer tilfeldig, stykkevis og delt ved at man nevner en risikofaktor i en spesiell opplysningskampanje og glemmer fullstendig å understreke også de andre, samt risikoen som øker så sterkt med antall faktorer man måtte være belemret med.
10.Resultatet blir ufremkommelighet og irriterte bilførere, som tar igjen det forsømte når de kommer ut på de få veiene som ikke er belemret med fartshindere.
11.Spesielt ble det lagt vekt på å forklare at det å være belemret med to risikofaktorer er betydelig mer betenkelig enn bare å være belemret med en.
12.Da bør vi også være kvitt det mindreverdighetsstempel som vi av enkelte har vært belemret med, fortsatte Bjølbak.
13.Astrid Gjertsen er dessuten velsignet fri for den beskjedenhet de fleste kvinner er belemret med når det gjelder egne prestasjoner, og innrømmer gjerne at hun synes hun har gjort statsrådjobben godt.
14.Det er ingen grunn til at sløyfen skal medføre lengre køer og mer kork enn strekningen allerede er belemret med.
15.Dette er kravet fra beboerne på Tøyen, som gjennom flere år er blitt belemret med snikkjøring og ulovlig parkering på gangveiene og utenfor Tøyenbadet.
16.Et vanlig møte er ikke belemret med slike forventninger, sa sikkerhetsrådgiver McFarlane.
17.Nationaltheatret var imidlertid også belemret med vanskeligheter som stakk dypere enn plassmangelen.
18.Også iår skaper vi verdier for ca. 435 millioner kroner for å få en lønn på 150 millioner, og en god forretning ville det vært om vi ikke måtte betale de 225 millioner kroner i renter og avdrag som vi er belemret med på grunn av mange uheldige omstendigheter.
Your last searches