Norwegian-French translation of benytte

Translation of the word benytte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

benytte in French

benytte
anvendeverb employer, utiliser, user
Synonyms for benytte
Similar words

 
 

More examples
1.Den mest utsøkte kunst" - fordi han her må benytte seg av motsetningene i det øyemed å bekjempe dem.
2.Et parti som vil benytte seg av markedenes effektivitet, burde gå inn for kjøreavgifter i byene i rushtiden.
3.I håp om en frisk" valgkamp"mellom Benkow og Norvik, og i tiltro til at befriende krefter har sluppet den løs, synes vi partiet skulle benytte anledningen til også å diskutere hvor heldig det er at partiformannen også bekler andre viktige verv.
4.Intet mindre stilles i utsikt til de fremtidige gjester som akter å benytte Trondheims nye restaurant 85 meter over bakken.
5.Nå har vår spalte fått brev fra den autentiske Erling Willoch, som vil benytte anledningen til å gi uttrykk for hva han mener.
6.Russerne gjør det, tsjekkerne og vesttyskerne gjør det, hvorfor skulle ikke også vi kunne benytte heltidsbeskjeftigede ishockeyspillere ? sier Eagleson.
7.Statsminister Kåre Willoch har vel ikke tenkt å benytte sitt forestående besøk i FN til å fortelle hovedforsamlingen at den norske regjering ser annerledes på det ?
8.Vi har vanskelig for å forstå hvorfor finansminister Rolf Presthus, ganske sikkert med støtte av statsminister Kåre Willoch, setter seg imot å benytte et så effektivt virkemiddel".
9.Vil professoren innprente overfor NRKs medarbeidere at de bør søke å benytte genitivs" s" i eieform og ikke det munnslappe" til" slik at misforståelser kan unngås ?
10.legge forholdene til rette for at jenter kan benytte alle fagopplæringstilbud i arbeidslivet." (s.
11.70 hadde søkt om å få komme med, men vi er av praktiske grunner nødt til å begrense tallet på deltagere og benytte fylkeskvotering, sier førstekonsulent Gunnar Mathiesen i Statens ungdoms og idrettskontor (STUI), til Aftenposten.
12.Alle verandaer mot Chr. Michelsens gate kan lukkes med vinduer, dette gir både skjerming mot støy og muligheter til å benytte verandaen også om vinteren.
13.Benytte anledningen, mens konkurrenten suser videre, til å gjøre som Dagbladet og gjenoppstå i tabloid ?
14.Blir det ikke full lønnskompensasjon blir det bare kvinner og de velstående som vil benytte seg av muligheten.
15.Da Stortinget behandlet adgangen til å etablere 30soner, mente flertallet at ingenting tila et behov for samtidig å benytte fysiske tiltak, opplyser Komiteformannen Kjell Borgen (a).
16.De legene som har søkt om innleggelse for en pasient, bør derfor benytte telefonen, oppfordrer overlegene ved Radiumhospitalet.
17.De tiltak Regjeringen vil benytte for å motvirke svart økonomi vil hovedsakelig være endringer i skattereglene og styrking av ligningsetaten.
18.Den norske lovgivning har fastslått denne retten som norske sjøfolk i krigsområder bør benytte seg av.
19.Dermed er det vi som har eneretten, hevder kristiansanderen John Wintherbo og sier til Aftenposten at man har krevet at namsretten forbyr kjendisbladet å benytte dette navnet inntil saken endelig er avgjort.
20.Det befruktede egget befinner seg utenfor kvinnens kropp bare ett til to døgn, og er så lite at vi må benytte mikroskop for å se det ordentlig, sier professor Molne.
21.Det ble vedtatt mot to stemmer (Fr.p.) at kommunen skal benytte sin forkjøpsrett til Magnus gate 1 på vegne av beboernes borettslag.
22.Det eneste rådet jeg kan gi, er at klubber som baserer seg på å benytte fly til bortekamper, undersøker med flyselskapene eller reisebyråene på forhånd, og eventuelt vurderer andre alternativer for reisen, sier Inger Iversen i Fotballforbundet.
23.Det er fantastisk å registrere at Staten som arbeidsgiver ser bort fra sitt eget arbeidsgiveransvar og forsøker å benytte statsoppgjøret til å få gjennomført det som nærmest må kalles et lønnsdiktat, sa formannen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat, Erling Petter Roalsvig, da han igår åpnet organisasjonens representantskapsmøte i Oslo.
24.Det er mange måter og teknikker å benytte når forbrukeren selv skal komme til ordet sier Schutz til Aftenposten.
25.Det er selvfølgelig svært viktig for oss å vite om vi kan regne med at Oslo vil benytte seg av vårt akvarium.
26.Det er vårt håp at VestEuropa vil benytte denne muligheten, sa Willoch, men la til at prisen på gassen selvfølgelig må bli slik at det er mulig å utvikle gassfeltene.
27.Det kommer vel først og fremst av at de konservative britene til slutt skjønte at de ville bli akterutseilt om de ikke begynte å benytte seg av noe av det beste fra andre spillestiler, f.eks. den kontinentale fotballen.
28.Det var fantastisk å få lov til å benytte alle de triksene mannfolk kan bruke.
29.Dette er en fantastisk fin gave, og flere hundre kreftpasienter og deres pårørende vil kunne benytte seg av dette fristedet i løpet av et år.
30.Disse beregningene viser at ved å benytte et statlig virkemiddel som bygging av rørledning og terminal, vil man kunne få en avkastning på selve feltutbyggingen som ligger i det område som kan betegnes som bedriftsøkonomisk forsvarlig, sa han.
Your last searches