Norwegian-French translation of bestemme seg

Translation of the word bestemme seg from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestemme seg in French

bestemme seg
beslutteverb déterminer, se décider
Derived terms of bestemme seg
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis en står i valget mellom to uttrykk for samme tanke, er det lurt å bestemme seg for det som er entydig, og sjalte ut det som gir uønskede assosiasjoner".
2.De studentene som vil til Frankrike må bestemme seg forholdsvis raskt og søke i vårsemesteret, fordi selve opptaket vil ta sin tid, sier fakultetssekretær Egil Spangen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet i Oslo.
3.Det er fremdeles mange ledige plasser på sommerrutene, men disse kan fort bli fullsatt, sier soussjef Erik Prestmarken i DFDS Norge A / S. Controller Eva Lotta Leimalm i Stena Line A / S mener også at sommerturistene bør bestemme seg raskt.
4.Det er riktig at jeg har en forunderlig godhet for mennesker som ikke helt kan bestemme seg, som tillater seg å vise at de tviler, som ler på de mest umulige steder og snubler i selv lave dørstokker.
5.Det store spørsmål er når Sovjetlederne vil bestemme seg for å forhandle med Reagan.
6.Det tok så lang tid før vi fikk myndighetene til å bestemme seg for hva de skulle gjøre med teatret.
7.Enten bør alle studier åpnes eller man må dirigere samtlige ved kvotering, sa teologen, som ikke kunne bestemme seg for hva som var mest fordelaktig.
8.Myndighetene må bestemme seg.
9.Måtte russerne og amerikanerne bestemme seg for å forhandle på en hensiktsmessig måte, la han til.
10.Nå må myndighetene bestemme seg for hvilket grunnlinjeforslag de vil satse på.
11.Politikerne må snart bestemme seg for hvordan vi skal ha det, sier konsernsjefen, som regner med at TVreklame kommer uansett hva Sveriges Radio og Riksdagen gjør eller ikke gjør.
12.Sentralkomiteen er fullt beredt til å akseptere Arafats avgang, skulle han bestemme seg for det, skriver alKhaleej under henvisning til en høytstående PLOtalsmann.
13.Vi kan ikke sitte på gjerdet lenger og vente på at politikerne skal bestemme seg for om de vil ha reklame i TV eller ikke.
14.Alle inntrykk registreres, og hjernen kan bestemme seg for i hvilken grad den skal bry seg om en situasjon.
15.Arbeiderpartiets Sissel Rønbeck mente Høyre nå må bestemme seg for hva partiet skal mene om slike spørsmål.
16.Blant annet må politikerne bestemme seg for om de vil satse på en ytterligere fortetning av eksisterende boligstrøk eller om markagrenser og landbruksarealer skal røres.
17.Brevik har frist til onsdag for å bestemme seg.
18.Bydelsutvalget skal bestemme seg i mai.
19.Både landslagstrener Tor Røste Fossen og Eldar Hansen vil ha nye samtaler med Thoresen for å få ham til å bestemme seg for Ullevaalkampen.
20.Da tilbudet kom fra Time Manager, tok det en time å bestemme seg.
21.Da var det vanskeligere å bestemme seg for mannen på motsatt side.
22.De kan kanskje bestemme seg for å vente med å nærme seg Washington i håp om at Reagan må overlate tømmene i Det hvite hus til en annen president.
23.De påpeker at disse er en del av SACLANTs reserve, og Han kan komme til å bestemme seg for å deployere dem til en av sine øykommandoer, eksempelvis Færøyene.
24.Den politiske ledelse i Kommunaldepartementet later til å ha vanskeligheter med å bestemme seg i spørsmålet om erstatningsutbetalinger for fraflyttede boliger på fiskeværet Bjørnsund på Nordmøre.
25.Den siste klassen som måtte kapitulere for vinden som aldri kunne bestemme seg, var tornadoene.
26.Denne prosedyre ville sikkert gi adskillig forskningsmessig utbytte underveis og dermed gjøre det lettere å bestemme seg for å gjennomføre et slikt prosjekt.
27.Derefter bør han bestemme seg for å stille til gjenvalg.
28.Derefter går saken til presidenten, som i løpet av 60 dager må bestemme seg for om det er grunn til å iverksette importregulerende tiltak.
29.Dermed var det igrunnen temmelig lett å bestemme seg for fortsatt spill i VIF, sier Vidar Davidsen til Aftenposten.
30.Dersom hun skal tilbake til sine gamle trakter allerede iår, ja, da må man bestemme seg raskt, mener Odd Hansen.
Your last searches