Norwegian-French translation of bite av

Translation of the word bite av from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bite av in French

bite av
generellverb arracher d'un coup de dent, mordre
  matverb mordre dans
Synonyms for bite av
Similar words

 
 

More examples
1.Hundens eneste måte å bli kvitt isen på er å bite av klumpene og slikke labbene rene.
2.Teknisk sett er vi bortimot fullkomne, og teknikken skal vi utnytte ved f.eks. å slutte med å mumle i skjegget og bite av endelser og benytte ord og uttrykk som ikke er til å forstå for folk som ikke er" dus med de nye media".
Your last searches