Norwegian-French translation of bli sittende fast

Translation of the word bli sittende fast from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli sittende fast in French

bli sittende fast
generellverb être pris, se coincer dans, s'accrocher à
  hinderverb accrocher

 
 

More examples
1.Nei, jeg kan ikke ta chansen på å bli sittende fast i Los Angelestrafikken.
2.Tabletter kan bli sittende fast i spiserøret dersom de svelges uten vann eller mens man ligger, og det kan lett forårsake etseskader i spiserøret, sier Anne Elisabeth Smedstad, farmasøytisk konsulent i Norges Apotekerforening og koordinator for kampanjen.
3.Chansene for å bli sittende fast er større slik enn om de skulle treffe med ryggen.
4.Mange familier hadde overnattet i telt på utsiden av gjerdet for ikke å bli sittende fast i trafikken.
5.Om Sovjetstyrkene er uheldige, kan de risikere å bli sittende fast i Pansjirdalen som i en felle, eftersom dalen for en stor del er trang og ulendt og har vanskelige forbindelser med omverdenen.
6.Tidligere ble det brukt et klebrig middel, men det gikk vi bort fra da det viste seg at småfugler kunne bli sittende fast, sier Hans A. Sætrum.
7.Representerer den ikke snarere problemet med å bli sittende fast i produksjonsmåter som tiden har løpt fra ?
Your last searches