Norwegian-French translation of bombardere

Translation of the word bombardere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bombardere in French

bombardere
formålverb bombarder, lancer une volée de, lancer une grêle de
  militærskverb bombarder
More examples
1.Begge parter beskyldte hverandre også for å bombardere befolkningssentra under den siste opptrapping av den tre og et halv år lange krigen.
2.Hitler har åpnet den, og han lot i dag morges en mengde polske byer bombardere.
3.Hvis man fortsetter å bombardere Reagan med harde ord, samtidig som han fortsetter å komme med forsonende uttalelser, kan også det slå ut til hans fordel.
4.Angst og kriser som han" løser" ideologisk, i 1970 ved sin tilslutning til Maos storskriftparole om ideologisk å" bombardere hovedkvarteret", og i 1980 ved sin reviderte maoisme.
5.De står stille bak skjoldene sine og lar seg bombardere uten å slå tilbake.
6.Der hadde fartøyene i oppdrag å bombardere argentiske stillinger ved Port Stanley fra sjøsiden.
7.For de fleste partier blir problemet i valgkampen derfor å innrette skytset mot de riktige gruppene i like stor grad som å bombardere velgerne med tungt artilleri.
8.Franskmennene bestemmer seg for å sende frem galeier med roere for å bombardere den engelske flåte.
9.Iran gjorde tirsdag alvor av truselen om å bombardere den irakske byen Basra.
10.Når vi så skal karakterisere det han viser, kan det være fristende å bombardere med ord som blir brukt om den der ute.
11.Som psykiater vet jeg hvor usunt det er å bombardere folk med at alt er negativt.
Similar words

 
 

bombardere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bombarderebombarderendebombardert
Indikative
1. Present
jegbombarderer
dubombarderer
hanbombarderer
vibombarderer
derebombarderer
debombarderer
8. Perfect
jeghar bombardert
duhar bombardert
hanhar bombardert
vihar bombardert
derehar bombardert
dehar bombardert
2. Imperfect
jegbombarderte
dubombarderte
hanbombarderte
vibombarderte
derebombarderte
debombarderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bombardert
duhadde bombardert
hanhadde bombardert
vihadde bombardert
derehadde bombardert
dehadde bombardert
4a. Future
jegvil/skal bombardere
duvil/skal bombardere
hanvil/skal bombardere
vivil/skal bombardere
derevil/skal bombardere
devil/skal bombardere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bombardert
duvil/skal ha bombardert
hanvil/skal ha bombardert
vivil/skal ha bombardert
derevil/skal ha bombardert
devil/skal ha bombardert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bombardere
duville/skulle bombardere
hanville/skulle bombardere
viville/skulle bombardere
dereville/skulle bombardere
deville/skulle bombardere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bombardert
duville/skulle ha bombardert
hanville/skulle ha bombardert
viville/skulle ha bombardert
dereville/skulle ha bombardert
deville/skulle ha bombardert
Imperative
Affirmative
dubombarder
viLa oss bombardere
derebombarder
Negative
duikke bombarder! (bombarder ikke)
dereikke bombarder! (bombarder ikke)
Your last searches