Norwegian-French translation of brettspill

Translation of the word brettspill from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brettspill in French

brettspill
spillnoun trictrac [m], jacquet [m]
Similar words

 
 

More examples
1.DATASYSTEMER som spiller sjakk, dam eller andre brettspill har fått meget oppmerksomhet de senere år.
2.Historien er full av eksempler på at religiøse eller verdslige makthavere har forsøkt å forby for eksempel brettspill.
3.I oldtidens Egypt fikk de døde med seg brettspill i graven, slik at de kunne spille mot Osiris - guden som avgjorde hvem som skulle få evig liv.
4.Røa menighet har fått fabrikert et Monopollignende brettspill som heter" Røa rundt".
5.Allerede for over 200 år siden fantes det brettspill der man slo med terning eller brukte en sekssidet snurrebass og flyttet brikker langs en rute.
6.Det ligger i sakens egen natur at når man kan sitte i sin stue og flytte rundt på brikkene så meget man lyster, kan man beregne spillets videre gang adskillig mer eksakt enn selv den mest trenede turneringsutøver kan makte ved ordinært brettspill, der han pent må holde fingrene av fatet sålenge han ikke har bestemt seg for sitt trekk.
7.Med mange innlagte farer og hindringer blir det nesten som et brettspill av typen" Den røde diamant".
Your last searches