Norwegian-French translation of buffer

Translation of the word buffer from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

buffer in French

buffer
jernbanernoun butoir [m]
  databehandling noun mémoire tampon [f], mémoire intermédiaire [f]
Derived terms of buffer
Similar words

 
 

More examples
1.Berit ligger som en" buffer" foran, og hvis hun får tak i ballen er hun istand til å rushe opp alene.
2.Det er derfor nødvendig med en forsiktig planlegning og en skikkelig buffer i form av et oljefond som kan utligne usikkerheten.
3.En annen form for fondsoppbygning skal gjennom utenlandske plasseringer bidra til å skape en buffer mot de store svingningene i oljeinntektene som kan oppstå på grunn av produksjonsutvikling og varierende dollarkurs.
4.Enhver utvikling som kan svekke denne buffer militært eller politisk blir derfor fulgt med den største bekymring i Paris.
5.Et oljefond vil kunne virke som en buffer mot uforutsette svingninger i oljeinntektene.
6.Hvor stor del vi må reservere som" buffer" mot svingniger er hovedspørsmålet, sier Willoch, som imidlertid finner det positivt at flere i det siste har vist interesse for å diskutere hvordan mer av" reservemidlene" kan brukes utenlands.
7.Men for Frankrike er det en realitet at VestTyskland ligger som dens eneste buffer overfor Østblokken.
8.Regjeringen ønsker også at det skal opprettes et eget norsk oljefond som en buffer mot fremtidige svingninger i oljeinntektene.
9.Stillingen som forsvarsminister er en slags buffer mellom det militære establishment og den politiske ledelsen.
10.12,6 kilometer strekker den seg som en buffer mellom by og fjord - fra Hjortnes til Ormsund.
11.De norske kontingenter er efterhvert blitt ute av stand til å utføre det oppdrag de er satt til, å være en buffer langs Libanons grense mot Israel.
12.Det er å vende ryggen til fremtiden og samtidig reise en buffer mot den omstilling av den statlige sektor som Regjeringen både selv ønsker og samfunnet sårt trenger.
13.Dette fondet skal tjene som en buffer mot all den usikkerhet som vår sterke avhengighet av oljemarkedet har påført oss.
14.England så da, og senere, et forenet Sverige og Norge som en nødvendig buffer mot TsarRussland.
15.Et slikt fond skal tjene som" buffer" mot uforutsette svingninger i oljeinntektene.
16.FNstyrken ble opprettet for å nøytralisere sonen langs Libanons sydgrense ved at UNIFIL skulle ligge som en" buffer mellom PLO og Israel" som Odvar Nordli uttrykte det i Dagsrevyen 10 / 6.
17.Libanon har imidlertid avvist at UNIFIL skulle bli stående som en buffer mellom den sydlige delen av landet, kontrollert av israelskstøttede militser, og områdene lenger nord kontrollert av andre militser og den libanesiske og syriske hær.
18.Man er enige om å etablere et fond som en" buffer" mot uforutsette svingninger i oljeinntektene, slik Regjeringen har foreslått.
19.Olav Eidsvåg (47) er mannen som står nærmest Steffen, europamesterens" buffer".
20.Problemet er at styrken ikke får utføre det oppdraget den er satt til, nemlig å være en buffer i Libanons grenseområde mot Israel.
21.Sandinistiske gatekomiteer står for matutdelingen og skaper en effektiv buffer mot opposisjonen.
22.Skattefordelen, eller den likviditeten investor får ved utsatt beskatning, ser Salbuvik som en buffer til å stå imot eventuelle fremtidige tap.
23.Til serveringen plasserte vår vennlige kelner et ekstrabord hos oss, men han glemte å ta det bort igjen, og under resten av måltidet fungerte det som en slags buffer for alle som for forbi.
24.Ut fra en norsk interessevurdering er Sveriges rolle som en godt forsvart buffer mot angrep fra øst meget viktig.
25.Uten en slik buffer ville vi ikke kunne ha ført den sikkerhetspolitikk vi fører idag.
Your last searches