Norwegian-French translation of bytte

Translation of the word bytte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bytte in French

bytte
varerverb échanger, faire un échange, troquer
  idéverb échanger
  farkostverb changer
Synonyms for bytte
Derived terms of bytte
More examples
1.Det saken dreide seg om, var bytte av jobb fra et eiendomsmeglerfirma til bank...
2.Erling Jarl" er den første såkalte" klippfiskbåt" som ble bygd i Italia i 1949 i bytte mot fisk fra Norge.
3.Jan Stenbeck forsterker på en elegant måte grepet om Kinnevik gjennom å bytte penger i Fagersta mot øket makt", heter det.
4.(Vi regner f.eks. med at det ville oppstå adskillige reaksjoner om forretningene skulle begynne å ta betalt for bytte av produkter man efter å ha tenkt seg om likevel ikke vil ha.
5.At vi har dette grunnlag å bygge på, er også en viktig forutsetning for overføring og bytte av teknologisk kunnskap.
6.Bytte av skole, nytt og ukjent miljø siden flyttingen skjer fra en landsdel til en annen, reise fra tidligere venner.
7.De ville ikke bytte med noen, til tross for det ofte umenneskelige slitet, kanskje mens de selv gikk på" fallende fot", eller måtte forsømme egne barn for å ta imot andres.
8.Det er mus som er kattens naturlige bytte, ikke fugler.
9.Det hender jeg svetter så jeg må bytte jakke tre ganger på en vakt.
10.En får en egen forståelse for hverandres særheter, sier Tore Hansen, som ikke for noen pris vil bytte ut livet i Finnskognene.
11.Folk fra landet viser ofte større vilje til å stå trofast i jobben, mens byfolk er mer rastløse og har lettere for å flytte på seg og bytte arbeidsplass, sier Werner.
12.For europeiske sentralbanker er det mulig å tilby så mange dollar i bytte mot europeiske valutaer at dollarkursen går ned.
13.Hva med folk som vil bytte julegaver ?
14.I Canada har jeg opplevd dette helt anderledes, og snarere registrert denne gjensidige respekten ; både ulven og mennesket lever av sitt bytte, og respekterer hverandre som jegere.
15.Jeg ble ellers nødt til å bytte ut Petter Thoresen og Roy Johansen med Arne Bergseng og Cato Andersen et stykke ute i 1. periode, fordi det ikke nytter å bruke spillere som ikke våger å trå til for fullt i nærkamper i kamper som dette.
16.Jeg er glad i navnet mitt, men det var nødvendig å bytte det ut i skuespilleryrket.
17.Jeg har aldri riktig forstått dette med å bytte trener bare for forandringens skyld.
18.Jeg kan stikke bort i Karl Johan for deg og bytte parafinen i rødsprit.
19.Jeg vil ikke bytte.
20.Kan disse eggene bytte eier, hvis de faller av f.eks. ?
21.Kontrakten med Murella går ut i oktober, men jeg har ingen umiddelbare planer om å bytte lag.
22.Med kjøpsloven i ryggen kan butikken godt nekte å bytte en vare enten det er utsalgsvare eller ordinære varer, inkludert julegaver.
23.Men høres ikke ut som han kunne tenke seg å bytte broen med en båt.
24.Men jeg ville aldri bytte med f.eks. Ingmar, sier hun.
25.Norges Skiforbund planlegger å bytte sjeftrener til våren.
26.Så Gulbrandsen ble altså et fett bytte ?
27.To brukte amerikanske pocketbøker, som han kan levere tilbake og få en brukt i bytte.
28.Vi er altså kommet et skritt videre når det gjelder å bytte om på rollene.
29.Vi fikk et tilbud om å bytte klubb og slo til, sier Anne Marie.
30.Vi har et mer balansert lag enn før, flere gode spillere på alle plasser slik at vi kan bytte på laget uten at det svekker oss vesentlig, mener gårsdagens beste norske spiller, Egil Eide (21).
Similar words

 
 

bytte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) byttebyttendebyttet
Indikative
1. Present
jegbytter
dubytter
hanbytter
vibytter
derebytter
debytter
8. Perfect
jeghar byttet
duhar byttet
hanhar byttet
vihar byttet
derehar byttet
dehar byttet
2. Imperfect
jegbyttet
dubyttet
hanbyttet
vibyttet
derebyttet
debyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde byttet
duhadde byttet
hanhadde byttet
vihadde byttet
derehadde byttet
dehadde byttet
4a. Future
jegvil/skal bytte
duvil/skal bytte
hanvil/skal bytte
vivil/skal bytte
derevil/skal bytte
devil/skal bytte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha byttet
duvil/skal ha byttet
hanvil/skal ha byttet
vivil/skal ha byttet
derevil/skal ha byttet
devil/skal ha byttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bytte
duville/skulle bytte
hanville/skulle bytte
viville/skulle bytte
dereville/skulle bytte
deville/skulle bytte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha byttet
duville/skulle ha byttet
hanville/skulle ha byttet
viville/skulle ha byttet
dereville/skulle ha byttet
deville/skulle ha byttet
Imperative
Affirmative
dubytt
viLa oss bytte
derebytt
Negative
duikke bytt! (bytt ikke)
dereikke bytt! (bytt ikke)
Your last searches