Norwegian-French translation of credo

Translation of the word credo from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

credo in French

credo
religionnoun credo [m (invariable)]
Similar words

 
 

More examples
1.Det som samlet Venstre, var mer enn sakene et enkelt credo.
2.I det kristne bladet" Credo" tiltrer nå en ny redaktør som skulle ha nok av ressurser å trekke på.
3.Ingenting hjelper, har vært Vatnes credo, hvis vi ikke er leseverdige.
4.Med et opplag på ca. 7000 eks. og to utgaver i måneden tar" Credo" sikte på å drive forkynnelsesarbeide blant studenter og skoleungdom.
5.6.10. juli Credo 85, Lagsbevegelsens familiestevne, Fredrikstad.
6.A/S Stål & Stil fikk merket for den nye stolserien ERO 1000, HÅG A/S for stolene Credo 2400 og 2500, mens Elektrisk Bureau fikk merket for utviklingen av en ny kompakt tastetelefon (bildet).
7.Aftenpostens aftenutgave 10 / 7 1985 fra" Credo 85".
8.Av og til kunne man ha ønsket større pågåenhet og fremdrift, eksempelvis i" Credo in unum Deum", men på den annen side sto koret for overbevisende og meget briljante avsnitt.
9.En annen viktig hensikt med" Credo 85" er å gi gamle lagsvenner ny inspirasjon til aktiv innsats rundt om i landet.
10.Et menneskes dødstid er sjelden noen misjonstid, bare en innhøstningstid for det som allerede er sådd, hevder han i Credo.
11.Jeg brukte de tradisjonelle betegnelsene på messens ledd kyrie, gloria osv., men satte inn tekster som stod i kontrast til" overskriftene", en klagesang for credo osv.
12.Stevnet" Credo 85" er et nytt tiltak for å nå ut til mange som har vært aktive" lagsfolk" og som trenger å holde kontakten ved like for å bevare visjonen og gløden i arbeidet.
13.Tønnessen leder et seminar om forholdet mellom kristendom og humanetikk på lagsbevegelsens sommerstevne" Credo 85" i Fredrikstad.
Your last searches