Norwegian-French translation of dam

Translation of the word dam from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dam in French

dam
generellnoun poussière [f]
  naturnoun étang [m]
  fordemningnoun digue [f], barrage [m]
Synonyms for dam
Derived terms of dam
Similar words

 
 

More examples
1.Man kan ikke tale om havet med en fisk som svømmer i en dam".
2.Det er at jeg har en svær dam med ørret rett utafor vinduet mitt.
3.Av spesielle tilbud kan nevnes fisking av kanadisk bekkerøye i en dam bygget for anledningen.
4.Bortsett fra et lite kraftverk ved Lunde dam er dette den siste fallstrekningen i VestTelemarkvassdraget som ikke er utnyttet til kraftproduksjon.
5.Både visepresident George Bush og viseutenriksminister Kenneth Dam ble tildelt gode karakterer.
6.DATASYSTEMER som spiller sjakk, dam eller andre brettspill har fått meget oppmerksomhet de senere år.
7.Dam sier at det er vanskelig å forstå" hva de ønsker at vi skal gjøre".
8.De sovjetiske filmskapere går dem en høy gang, i" Spionmani" dukker både ubåter og fremmede froskemenn opp midt i en dam i sentrum av Moskva.
9.Den nye ambassadøren er en nær venn av utenriksminister George Shultz og statssekretær i utenriksdepartementet Kenneth Dam - kontakter som utvilsomt vil være Stuart til stor hjelp når det i Oslo måtte dukke opp spørsmål som krever en rask avklaring på toppplan hjemme i Washington.
10.Det er fare for at en helt ny dam må bygges for å erstatte den gamle.
11.Efter hans vurdering er det nødvendig med bygging av en helt ny dam.
12.For barn og store barn blir det konkurranser av ymse slag, og man kan bl.a. få prøve fiskelykken i en dertil egnet dam.
13.Forutsetningen for utnyttelse av tidevannskraften er at en fjord eller bukt kan stenges med en dam, hvori plasseres turbiner og maskinaggregater, som produserer kraft ved begge strømretninger, både ved stigende og fallende sjø.
14.Fra det veke og nervøse driver Lone Dam Andersen magisteren over til det ekte og menneskelige ; hun blir farlig fordi hun har en kjerne.
15.I den sovjetiske tegnefilmen" Spionmani" dukker både ubåter og fremmede froskemenn opp midt i en dam i Moskva.
16.Idag må fisken igjennom ni dam og sluseanlegg, som ifølge biologene er utstyrt med bra laksetrapper.
17.Man skal demme opp en tidligere dam for å skape litt liv.
18.Messebesøkende har også fått en hel dam med sprelllevende kanadisk bekkerøye å fiske i.
19.På vegne av Det sosialdemokratiske partiet har formannen Alti Dam på forhånd stilt en rekke krav som han vil ha oppfylt for å påta seg lagmannsposten.
20.Rødsand eier også en dam og har fallrettigheter til et lokalt kraftverk.
21.Til gjengjeld fikk vi Besserudtjernet (med en ekstra dam) som i mange år tjente som hotellets drikkevann, før det ble knyttet til vannledningsnettet.
22.To av ungdommene som deltok i arrestasjonen, Erik H. Dam (til venstre) og Allan Horner.
23.Viseutenriksminister Kenneth W. Dam karakteriserer den sovjetiske boikott som en politisk motivert dumhet.
24.Ingen kan si hvor stor overkapasiteten er, men det er klart at det fiskes for mye, og da er det nødvendig med reguleing av fisket ved Færøyene, sier Atli Dam til NTB.
25.Norge er gunstig stilt hva gjelder sikkerheten ved dam anlegg, mener Heggstad.
26.600 000 arbeidere er i full gang med å forsterke dam og elvedemninger mens vannet fortsetter å stige, ifølge AP.
27.Atli Dam sier at det er av nasjonal betydning for Færøyene å ha hånd om kirkelivet, på samme måte som sproget og flagget.
28.Australias statsminister Bob Hawke (til høyre) ble mottatt av statssekretær i det amerikanske utenriksdepartement Kenneth Dam da han kom til Washington igår.
29.Både torsdag og fredag fisket butikksjef Thore Berthelsen opp 600 sprell levende ørret fra en provisorisk dam inne på Stovner Senter - til de skuelystnes store begeistring.
30.Dam har i et knapt år ledet en koalisjonsregjering av fire partier.
Your last searches
dam