Norwegian-French translation of de rike

Translation of the word de rike from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

de rike in French

de rike
folknoun riches [mp], nantis [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.Dere kommer også i fortsettelsen til å være en forsamling av gamle menn fra de rike landene som selv plukker ut sine efterfølgere ?
2.Det arbeides nå for å få til en liberalisering av konsesjonsvilkårene for fiskeoppdrettsnæringen, for å sikre distriktene og landet en best mulig utnyttelse av de rike mulighetene som foreligger.
3.Det er klart at de rike er bedre stillet idag enn de var for fire år siden, men hva med de andre, spurte Mondale.
4.Det er viktig å understreke at de løsninger som benyttes i de rike land, ikke uten videre kan overføres til de fattige.
5.Hjelpen nådde i hovedsak frem til de rike, hevder Earthscan.
6.I et land som vårt vil ethvert seriøst tiltak måtte gå i favør av de fattige, og de rike vil måtte ofre noe av sin rikdom.
7.Kommunen har i lengre tid ment at det har" sprunget ut" for få lokale selskaper fra de rike forskningsmiljøene vi har her i byen.
8.Reagans politikk overfor de rike og de fattige er ikke min form for kristendom, sa han i et intervju med New York Times forleden.
9.98 prosent av Senegals eksport består av peanøtter som nytes som snacks i de rike land.
10.All erfaring med Arbeiderpartiets skattepolitikk forteller at ordninger som er ment å skulle" ta de rike", raskt utvikles til å omfatte langt på vei hele den yrkesaktive befolkning.
11.Bare en fjerdedel av tilveksten i løvskog i de rike skogområder på Østlandet og Sørlandet blir avvirket.
12.Bare noen dager tidligere hadde gjeldstyngede latinamerikanske land stått sammen om å kreve en direkte politiskøkonomisk dialog med USA og de rike land samt de store internasjonale banker.
13.Bazuko er ikke stoffet for de rike.
14.De fleste nordmenn reiser til Spania, stort sett for å bade, de færreste for å studere de mange interessante bygninger fra mange perioder, og de rike museer med omfattende samlinger som man finner inne i landet.
15.De rettet begge flengende angrep på Reagan for å ha endret reglene i favør av de rike og mektige.
16.De rike, gamle menn i IOC har vært amatøridrettens fremste forkjempere, de har råd til å være amatører.
17.De rike land må se sitt ansvar for å hjelpe utviklingslandene i dette arbeidet.
18.De viser oss de rike, revolusjonære intellektuelle i Russland i tiden frem til første verdenskrig, og de tar oss med hjem til de velstående, borgerlige pariserne.
19.Den første konsesjonsrunden ble holdt ifjor, og de utenlandske oljeselskapene sto i kø for å slippe til på de rike offshorefeltene.
20.Den gangen var det nesten bare de rike barna som hadde slike fine dukker.
21.Denne lov kjøres frem som et" bevis" på at de borgerlige nå legger opp til et todelt system, dvs. ett helsevesen for de rike og ett for almuen.
22.Det er for dyrt for de rike og for dårlig for de fattige.
23.Det er først og fremst de rike industriland som har fått senket befolkningstilvekst, i tillegg til giganten Kina der det politiske system har gjort det mulig for myndighetene å ta de mest hensynsløse midler i bruk for å holde veksten nede.
24.Det er ikke mulig, ikke mulig å skjønne de rike, sosialdemokratiske, vestlige land.
25.Det er ikke noen prestisje lenger å dra på cruise, og de rike dollarturistene velger stort sett en annen variant.
26.Det er innført egenandeler på tekniske hjelpemidler, og mye tyder på at vi er på vei inn i et todelt legesystem som med tid og stunder kan utvikle seg til å bli et system for de fattige og et for de rike.
27.Det er meningsløst å la 60 00070 000 gå arbeidsledige med de rike muligheter som Norge har.
28.Det ga på ny bekreftelse på hans sjeldne evne til å skrive for orkester, til ubesværet å tumle med alle de farver, alle de rike kombinasjonsmuligheter som står til rådighet i det moderne orkesteret.
29.Det var vel lettere å få penger i de rike 70årene.
30.Dette betyr en kreditt finansiert forbruksøkning og aksjespekulasjon som favoriserer de rike og rammer de ressurssvake som ikke har så mange" smutthull" å spare skatt på.
Your last searches