Norwegian-French translation of dekadent

Translation of the word dekadent from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dekadent in French

dekadent
moralsk oppførseladjective décadent
Synonyms for dekadent
Similar words

 
 

More examples
1.Hans Symfoni nr. 5 var en" unnskyldning til Sovjetfolket" for det Stalin oppfattet som dekadent musikk og fordømte ham for.
2.Vel, vel, litt dekadent kanskje.
3.Beckmann rammes med full tyngde av nazistenes kunstsyn, stemples som dekadent, og feies ut av Staedel i mars 1933, bare to måneder efter Hitlers maktovertagelse.
4.Derfor er det en dekadent form for feiring.
5.Mannen med visjonen, Sergej Djagilev, døde alene, en dekadent, aldrende charmør med farvet hår, i Venezia i 1929 - lik von Aschenbach i Thomas Manns" Døden i Venedig".
6.Men Kina må velge og vrake, filtrere bort det som er dekadent og reaksjonært, og slippe til nye vitenskapelige og teknologiske ideer...
7.Selv om den tidvis kan synes en smule dekadent, imponerer oppsetningen ikke minst gjennom skuespillernes kroppsbeherskelse.
8.vitalitet i en trett, resignert og tildels dekadent verden.
9.Dekadent, mener enkelte.
10.Abstrakt kunst var en farlig og snikende form for åndelig forurensning, dekadent og uforståelig for massene.
11.Alexandra og søsteren er innflyttere, de leier en dekadent, gammel leilighet.
12.Det unike brennpunkt Berlin rundt 1930, med sydende aktivitet, dekadent fornøyelsesliv og kunstnerisk eksperimentering, med alle muligheter og all angst og anelse samlet, og alle visere dirrende mot utslag til død eller liv, avtegner seg svakt.
13.Det var jo et Rubens bilde som ble ødelagt, et portrett av Philip IV, en 1600talls, dekadent fyrste...
14.Full stans ble det under kulturrevolusjonen, da ultraradikalerne fordømte aktmaleri som et" dekadent utenlandsk påfunn".
15.Kort tid før Maltsevs besøk ble det forøvrig kjent at Schori på et internt møte hadde betegnet SovjetUnionen som et" dekadent imperium".
16.Mann var en dekadent fra den tyske kultur, jeg fra den italienske.
17.Mannen med visjonen, Sergej Djagilev, døde alene, en dekadent, aldrende charmør med farvet hår, i Venezia i 1929 - lik von Aschenbach i Thomas Manns" Døden i Venedig".
18.Men lenge var det slik at bruken av silkeplagg ble betraktet som" dekadent" og" borgerlig".
19.Nesten alt utenlandsk ble stemplet som suspekt og" borgerlig dekadent", selv om Vestens teknologi var velkommen nok.
20.Skikkelsene i Sofokles dikteriske verden opptrer plutselig i en dekadent stil fra vårt århundre.
21.Så ny pause for etpar år siden, kampanjen mot" åndelig forurensning" satte i gang, nå skulle heller ikke utlendingene få høre slik" dekadent musikk".
Your last searches