Norwegian-French translation of dekret

 
 

More examples
1.DA NKP for endel år siden befant seg i en tilsvarende hurlumhei som det man har vært vidne til i de siste måneder, rensket man kjapt ut noen nøkkelpersoner og utferdiget et dekret om at" all debatt opphører".
2.DET går som en rød tråd gjennom sentralkomiteens dekret at det er alvorlig fare for at ungdommen er på vei inn på ville stier.
3.Den første ressurskommisjon ble oppnevnt i et kongelig dekret av 1968.
4.Den tidligere Dagbladredaktør skrev dessuten pressehistorie ved å sprenge en grense i den avis han forlot ved årsskifter : et dekret som har hatt uavkortet gyldighet siden Einar Skavlans tid, og muligens helt fra unionstiden, gikk ut på at ingen omtale av ordener eller deres uvesen skulle besudle bladets spalter.
5.Det gjelder bl.a. et dekret om å begrense prisstigningen for offentlige avgifter og administrasjonsutgifter til ti prosent, og at leie i rimeligere boliger skal fastfryses et år fremover.
6.Det kom for to år siden, i juli 1982, da han sto bak et dekret om sterkere partikontroll over litteraturen.
7.Det utgår dekret fra borgermesteren i en større amerikansk by om at alle kan bli politimenn, også kvinner.
8.Det ville selvfølgelig være hyggelig om lønnen for en gruppe, eller for alle, kunne økes ved lov eller dekret, men da lønnen også er kostnad - prisen på en innsatsfaktor - er det klart at hvis en går lenger i denne retning enn det er økonomisk grunnlag for - dvs. innsatsfaktorens produktive bidrag - vil en få virkning på efterspørselen efter denne innsatsfaktor.
9.Det virkelige gjennombrudd kom imidlertid i 1979, da den bulgarske regjering ved et spesielt dekret innlemmet museet i sitt kulturprogram.
10.Dette går frem av et dekret som ble offentliggjort søndag, samtidig som soldater fra hæren fortsatte å gjennomføre razziaer i fattige boligområder i hovedstaden.
11.Dolmens trener, Raymond O. Durant, vant med Dekret i 1982, og ifjor kom Musical King på annenplassen bak seirende Jastrzebiec.
12.Et dekret fra politbyrået i Kreml ble utstedt samme dag - uten at politbyrået hadde drøftet saken.
13.For eksempel at han oppgir sin rett til å gi lover ved dekret - over hodet på nasjonalforsamlingen.
14.Greske taxisjåfører må nå avstå fra å diskutere politikk med passasjerene, heter det i et dekret fra regjeringen.
15.Her om dagen ble det sendt ut et regjeringsnotat med kopi til statsråden selv, og dessuten syv andre statsråder og statssekretærer, med et dekret om" Begrensning av fritidsfiske".
16.KOMMUNISTPAMPENES bekymring over ideologisk avvik og evneløse og korrupte funksjonærer er sterkest kommet til uttrykk i et dekret fra sentralkomiteen.
17.Kneblingen av enhver videre debatt om saken i Friheten, har sin klare parallell fra slutten av 1960årene, da sentralstyret, efter tilsvarende intern krig, vedtok et dekret om at" All debatt opphører".
18.President Augusto Pinochet har undertegnet et dekret som pålegger utlendinger som vil bo i Chile" ikke å engasjere seg i innenrikspolitikk" under oppholdet i landet.
19.Tvertimot fantes det offentlige drikkesteder allerede fra 1200tallet, selv om det ifølge Ludvig den IXs dekret fra 1254 bare var tilreisende som hadde lov å frekventere dem.
20.Den urokkelige enhet mellom partiet og folket og trofasthet mot den store Lenins ide garanterer våre seire." - Noen måneder tidligere hadde Sentralkomiteen i Moskva utstedt et dekret om at ungdommen skulle oppfostres til å hate sine fiender (Pravda 7 / 784).
21.CAMPOMANES siste dekret har vakt sterke reaksjoner rundt i sjakkverdenen.
22.De har også utstedt dekret om at værelsestemperaturen ikke bør overstige 15 grader, i full forvissning om at borgere i et sosialistisk land ikke må være for pysete.
23.De har sittet fengslet i henhold til dekret nr. 4, som tillater myndighetene å internere pressefolk som er kommet med" falske anklager".
24.De tre mennene er de første som blir henrettet ifølge et dekret fra militærregimet som tar sikte på å bekjempe kriminalitet og korrupsjon.
25.Dette er hovedinnholdet i et hemmelig dekret fra partiledelsen i Ukraina, datert 3. juli ifjor og offentliggjort i undergrunnstidsskriftet" Krønike for den katolske kirke i Ukraina", meddeler Misjon bak Jernteppet.
26.Efter at han kom hjem fra landflyktighet midt under valgkampen i februar, er det dekret som bannlyste ham og 14 andre politikere fra all politisk virksomhet, blitt opphevet.
27.En slik særlig rett kan være hjemlet enten i avtale mellom foreldrene eller i dekret fra offentlig myndighet.
28.Ifjor høst forsøkte myndighetene å stoppe ham ved et dekret.
29.Ifølge disse skal regjeringen gis all makt i landet, også til å innføre nye lover ved dekret.
30.Loven, som regjeringen vedtok ved et dekret før jul og som trolig blir bekreftet av parlamentet om en ukes tid, er da også noe av en revolusjon i landet.
Your last searches